Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Przemysł /  dezynfekcja instalcji

Szybko, skutecznie, bezpiecznie


 

Czyszczenie instalacji wody pitnej, chłodniczej i ciepłej

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodnych

Zarówno w obiektach przemysłowych, jak i mieszkalnych oraz na terenach użyteczności publicznej, w instalacjach wodnych odkładają się osady i inne zanieczyszczenia. W procesie eksploatacji na wewnętrznych ściankach osadza się biofilm – ciężka do usunięcia warstwa różnego rodzaju grzybów, pleśni, bakterii i osady nieorganiczne. Z uwagi na wyjątkową odporność biofilmu na szereg działań dezynfekcyjno-czyszczących, jest on realnym zagrożeniem dla użytkujących wodę. 

Co więcej, zaniedbane przez niewłaściwą eksploatację, instalacje pokryte biofilmem, szybko ulegają korozji. Rdza stanowi idealne podłoże dla rozwoju mikroorganizmów – tworzą się konglomeraty mikroflory i materii nieorganicznej, które jeszcze trudniej usunąć. W takich warunkach może dojść do poważnego skażenia, dlatego instalację trzeba poddać kosztownej wymianie. Dużo tańszym i wymagającym mniejszego nakładu pracy jest systematyczne czyszczenie każdego typu instalacji – od przemysłowych po instalacje wody pitnej 

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji przemysłowych - usługi

Czyszczenie instalacji przemysłowych, czyszczenie sieci wodociągowej, czy dezynfekcja instalacji ciepłej wody wymagają fachowej wiedzy, doświadczenia i zastosowania odpowiednich środków dezynfekujących. Do czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej używamy sprawdzonych preparatów chemicznych – m.in. mieszaninę kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad, utleniaczy i biocydów. W szczególnych wypadkach stosujemy płukanie wodno- powietrzne (tzw. płukanie hydropneumatyczne).

Czyszczenie instalacji ciepłej lub zimnej wody powinno odbywać się regularnie, zważywszy nie tylko na ryzyko powstawania szkodliwego biofilmu, ale również na awarie spowodowane rozszczelnieniem przewodów czy korozją ich odcinków. Czyszczenie instalacji ciepłej i zimnej wody pozbawia przewody osadów, ogranicza powstawanie szlamu i drobnoustrojów, zapewniając lepsze parametry przepływu oraz podnosi jakość. Czyszczenie instalacji przemysłowej, i konserwacja sieci wodociągowej w zakładzie produkcyjnym może wstrzymać produkcję lub skutecznie obniżyć wydajność procesów technologicznych.

Dezynfekcję instalacji ciepłej wody, czyszczenie instalacji przemysłowej, czy sieci wodociągowej można przeprowadzić stosując jedną z poniższych metod.

Dezynfekcja podchlorynem sodu - chlorowanie

Choć to najpopularniejsza metoda dezynfekcji instalacji, nie gwarantuje pozytywnego rezultatu usuwania biofilmu. Jej efektywność zależy głównie od pH (im niższe, tym podchloryn skuteczniej działa). Niski odczyn pH obniża jednak odporność instalacji na korozję, a w związku z tym skraca jej żywotność. Z tego powodu w wielu przypadkach stosuje się skuteczniejsze i bezpieczniejsze środki.

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Dwutlenek chloru ma selektywne właściwości utleniające. Zakłóca transportowanie składników odżywczych przez ściany komórkowe co sprawia, że komórka obumiera. Przez swoją selektywność działa w niższych stężeniach niż ozon czy chlor, w związku z czym jego oddziaływanie na materiały instalacyjne nie jest tak silne. Dezynfekcja przebiega do  tego krócej i skuteczniej. 

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Tę metodę usuwania biofilmu bakteryjnego wyróżnia wysoka efektywność. Rozpadając się w obecności substancji organicznych, wydziela się wolny tlen o silnych właściwościach dezynfekcyjnych. Zakres jego działania obejmuje w sporej mierze również przetrwalnikowe formy mikroflory, dzięki czemu efekt przeprowadzonej dezynfekcji jest długotrwały. Dodatkowym walorem stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest brak oddziaływania na materiały, z których wykonana jest instalacja. Powyższe właściwości umożliwiają bezpieczne, szybkie i wydajne zdezynfekowanie sieci wodociągowej oraz długotrwały  efekt. Metoda ta szczególnie polecana jest w czyszczeniu instalacji przemysłowych wody do produkcji, w układach chłodzenia i innej w zakładach produkcyjnych.

Nasze usługi

Nasza oferta obejmuje:

- czyszczenie i dezynfekcję chemiczną instalacji wody pitnej wszelkiego rodzaju – m.in. instalacji wody ciepłej i chłodniczej, wody procesowej

- innowacyjną dezynfekcję za pomocą roztworów nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego

- dezynfekcję za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru

- płukanie sieci

- płukanie wodno-powietrzne

- pobranie i badanie wody

- systemy stałej dezynfekcji wody

- sprzedaż i  montaż zestawów dozujących

- sprzedaż i montaż promienników UV

- testy szczelności instalacji

- audyt higieniczny

Korzyści dla Państwa:

- pewne efekty

- krótki czas realizacji

- technologia bezpieczna dla materiałów instalacji, ludzi i środowiska naturalnego

- niskie koszty

Gwarantujemy sprawny i bezproblemowy przebieg czyszczenia i dezynfekcji instalacji ciepłej i zimnej wody bez ryzyka zmniejszenia żywotności materiałów instalacyjnych. Wszystkie czynności prowadzone są atestowanymi preparatami chemicznymi z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego.

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl