Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Przemysł /  dezynfekcja instalcji

Szybko, skutecznie, bezpiecznie


 

Dezynfekcja i czyszczenie instalacji wody pitnej, chłodniczej i ciepłej

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodnych

Zarówno w obiektach przemysłowych, jak i mieszkalnych oraz na terenach użyteczności publicznej, w instalacjach wodnych odkładają się osady i inne zanieczyszczenia. W procesie eksploatacji na wewnętrznych ściankach osadza się biofilm – ciężka do usunięcia warstwa różnego rodzaju grzybów, pleśni, bakterii i osady nieorganiczne. Z uwagi na wyjątkową odporność biofilmu na szereg działań dezynfekcyjno-czyszczących, jest on realnym zagrożeniem dla użytkujących wodę. 

Co więcej, zaniedbane przez niewłaściwą eksploatację, instalacje pokryte biofilmem, szybko ulegają korozji. Rdza stanowi idealne podłoże dla rozwoju mikroorganizmów – tworzą się konglomeraty mikroflory i materii nieorganicznej, które jeszcze trudniej usunąć. W takich warunkach może dojść do poważnego skażenia, dlatego instalację trzeba poddać kosztownej wymianie. Dużo tańszym i wymagającym mniejszego nakładu pracy jest systematyczne czyszczenie każdego typu instalacji – od przemysłowych po instalacje wody pitnej 

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji przemysłowych - usługi

Czyszczenie instalacji przemysłowych, sieci wodociągowej, czy dezynfekcja instalacji ciepłej wody wymagają fachowej wiedzy, doświadczenia i zastosowania odpowiednich środków dezynfekujących. Do czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej używamy sprawdzonych preparatów chemicznych – m.in. mieszaninę kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad, utleniaczy i biocydów. W szczególnych wypadkach stosujemy płukanie wodno- powietrzne (tzw. płukanie hydropneumatyczne).

Instalacja ciepłej lub zimnej wody powinna być czyszczona regularnie, zważywszy nie tylko na ryzyko powstawania szkodliwego biofilmu, ale również na awarie spowodowane rozszczelnieniem przewodów czy korozją ich odcinków. Czyszczenie instalacji ciepłej i zimnej wody pozbawia przewody osadów, ogranicza powstawanie szlamu i drobnoustrojów, zapewniając lepsze parametry przepływu oraz podnosi jakość. Czyszczenie przemysłowej instalacji, i konserwacja sieci wodociągowej w zakładzie produkcyjnym może wstrzymać produkcję lub skutecznie obniżyć wydajność procesów technologicznych.

Odkażanie instalacji ciepłej wody, czyszczenie instalacji przemysłowej, czy sieci wodociągowej można przeprowadzić stosując jedną z poniższych metod.

Dezynfekcja podchlorynem sodu - chlorowanie

Choć to najpopularniejsza metoda dezynfekcji instalacji, nie gwarantuje pozytywnego rezultatu usuwania biofilmu. Jej efektywność zależy głównie od pH (im niższe, tym podchloryn skuteczniej działa). Niski odczyn pH obniża jednak odporność instalacji na korozję, a w związku z tym skraca jej żywotność. Z tego powodu w wielu przypadkach stosuje się skuteczniejsze i bezpieczniejsze środki.

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Dwutlenek chloru ma selektywne właściwości utleniające. Zakłóca transportowanie składników odżywczych przez ściany komórkowe co sprawia, że komórka obumiera. Przez swoją selektywność działa w niższych stężeniach niż ozon czy chlor, w związku z czym jego oddziaływanie na materiały instalacyjne nie jest tak silne. Dezynfekcja przebiega do  tego krócej i skuteczniej. 

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Tę metodę usuwania biofilmu bakteryjnego wyróżnia wysoka efektywność. Rozpadając się w obecności substancji organicznych, wydziela się wolny tlen o silnych właściwościach dezynfekcyjnych. Zakres jego działania obejmuje w sporej mierze również przetrwalnikowe formy mikroflory, dzięki czemu efekt przeprowadzonego odkażania jest długotrwały. Dodatkowym walorem stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest brak oddziaływania na materiały, z których wykonana jest instalacja. Powyższe właściwości umożliwiają bezpieczne, szybkie i wydajne zdezynfekowanie sieci wodociągowej oraz długotrwały  efekt. Metoda ta szczególnie polecana jest w czyszczeniu instalacji przemysłowych wody do produkcji, w układach chłodzenia i innej w zakładach produkcyjnych.

Nasze usługi

Nasza oferta obejmuje:

- czyszczenie i dezynfekcję chemiczną instalacji wody pitnej wszelkiego rodzaju – m.in. instalacji wody ciepłej i chłodniczej, wody procesowej

- innowacyjne odkażanie za pomocą roztworów nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego

- dezynfekcję za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru

- płukanie sieci

- płukanie wodno-powietrzne

- pobranie i badanie wody

- systemy stałego odkażania wody

- sprzedaż i  montaż zestawów dozujących

- sprzedaż i montaż promienników UV

- testy szczelności instalacji

- audyt higieniczny

Korzyści dla Państwa:

- pewne efekty

- krótki czas realizacji

- technologia bezpieczna dla materiałów instalacji, ludzi i środowiska naturalnego

- niskie koszty

Gwarantujemy sprawny i bezproblemowy przebieg czyszczenia i dezynfekcji instalacji ciepłej i zimnej wody bez ryzyka zmniejszenia żywotności materiałów instalacyjnych. Wszystkie czynności prowadzone są atestowanymi preparatami chemicznymi z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego.


Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodnych

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie instalacje wodne, niezależnie od tego, czy funkcjonują w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych, czy też na terenie obszarów, gdzie działa system wodociągowy i ciepłowniczy, narażone są na występowanie różnorodnych zanieczyszczeń, w tym osadów, z czasem nawarstwiających się i w konsekwencji trudnych do usunięcia. Jest to w pewnym sensie naturalny skutek procesu eksploatacji, podczas której tworzą się na wewnętrznych ściankach przewodów rurowych osady nieorganiczne i nierzadko organiczne, w których bytują grzyby (np. Candida albicans z rzędu drożdżaków), oraz nierzadko bakterie (np. Staphylococcus epidermidis z rodzaju gronkowców, Enterococcus faecalis – paciorkowiec kałowy) i pleśnie. Mamy zatem do czynienia z bardzo groźną strukturą, tzw. błoną biologiczną, czyli biofilmem niezwykle odpornym na działania czyszczące i dezynfekcyjne. Co to oznacza? Realne zagrożenie dla ogółu użytkowników korzystających z określonej instalacji oraz nieprawidłowy przepływ wody. Równie ważne jest usuwanie nagromadzonych osadów, ponieważ nieprofesjonalnie wykonane może być nie tylko mało skuteczne, ale także doprowadzi do szybko postępującej korozji. Instalacja pokryta rdzą jest idealnym miejscem do bytowania i rozmnażania się różnorodnych mikroorganizmów i, w rezultacie, ich usunięcie może stać pod dużym znakiem zapytania. Konsekwencją jest niestety dość droga wymiana instalacji lub jej części. Wystarczy jednak systematycznie przeprowadzać określone zabiegi czyszczenia i dezynfekcję, najlepiej wykonywane przez doświadczoną w tym zakresie firmę, by uchronić się przed tymi trudnościami. Z pewnością będzie to rozwiązanie nieabsorbujące właścicieli instalacji i zdecydowanie tańsze niż jej wymiana.


Instalacje wodociągowe

Niezależnie od wielkości i rozległości instalacji wodociągowej, w każdej miejscowości ich zarządcy podlegają bezwzględnemu obowiązkowi najwyższej dbałości o jakość dostarczanej do odbiorców wody. Niestety nie zawsze to się udaje. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niekorzystne warunki utrzymania i eksploatacji instalacji wodociągowych mają znaczący wpływ na zachowanie określonych parametrów predysponujących wodę do spożycia. Zanieczyszczeniu wody z pewnością sprzyja jakość stosowanych produktów rurowych i materiałów, nie zawsze zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, choć nie musi być to wynikiem celowych działań. Również rozmaite czynniki zewnętrzne, niekontrolowane przepływy zwrotne czy stagnacja wody wpływają w sposób szczególny na powstające w rurach niekorzystne zmiany. Bez wątpienia do niskiej jakości wody przyczyniają się również niespełniające już określonych norm kilkudziesięcioletnie, wyeksploatowane instalacje. Pomimo uzyskiwania specjalnych środków strukturalnych z Unii Europejskiej, zaszłości są tak ogromne, że minie jeszcze sporo czasu, by ten stan rzeczy uległ radykalnej zmianie. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie wszelkich zabiegów konserwacyjnych, naprawczych, czyszczących i dezynfekujących instalacji przeznaczonej do spożycia. Doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli czy zarządców infrastruktury wodociągowej jest powierzenie kompleksowych i regularnych przeglądów profesjonalnie zajmującej się tym firmie. Mamy wtedy pewność utrzymania prawidłowej jakości wody oraz, co również jest istotne, monitoringu stanu instalacji. W zakres obsług proponowanej przez firmę HYDROCHEMIA wchodzi:

 • pobór i badanie wody,
 • testy szczelności wraz z dezynfekcją,
 • płukanie sieci,
 • płukanie wodnopowietrzne,
 • czyszczenie i dezynfekcja chemiczna sieci wodociągowej z wykorzystaniem podchlorynu sodu i dwutlenku chloru oraz nadlenku wodoru i kwasu nadoctowego.

Skuteczna i krótka realizacja w atrakcyjnych cenach to jedno, ponieważ wykonywane zabiegi zapewniają również pełne bezpieczeństwo przede wszystkim dla zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.


Instalacje wewnętrzne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za instalacje wewnętrzne wodociągowe rozumie się infrastrukturę funkcjonującą w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zakładach pracy itp. Odpowiedzialność dostawców wody za jej jakość kończy się za wodomierzem głównym, a zatem to na bezpośrednich użytkownikach, właścicielach zakładów lub zarządach spółdzielni mieszkaniowych spoczywa szczególna dbałość o stan higieniczny oraz techniczny instalacji wewnętrznych. Zakres obowiązków dotyczących prawidłowego utrzymania w należytym stanie i regularnej konserwacji sieci wodnej w budynkach jest taki sam jak obowiązujący dostawców wody (Instalacje wodociągowe).

Przede wszystkim instalacja wewnętrzna z uwagi na połączenia m.in. z instalacją centralnego ogrzewania, klimatyzacją, urządzeniami sanitarnymi musi posiadać odpowiedni system zabezpieczeń, który uniemożliwi wtórne zanieczyszczenie wody. Określony wybór podyktowany jest najczęściej parametrami technicznymi funkcjonującymi w instalacji, takimi jak np. ciśnienie, przerwy powietrzne oraz rodzaj cieczy, który może mieć kontakt z wodą. Nieprawidłowe dobranie systemu, niewłaściwe materiały zastosowane w instalacji, brak regularnej lub niepełnej kontroli i konserwacji skutkuje najczęściej złą jakością wody. Dlatego korzystanie z usług doświadczonej, specjalistycznej firmy poprzez stałą współpracę to pewność, że:

 • produkty zastosowane w instalacji wewnętrznej spełniają wszelkie normy jakościowe i posiadają odpowiednie atesty,
 • sieć wodociągowa jest regularnie monitorowana pod względem szczelności,
 • przeprowadzane są kontrole sprawności działania urządzeń zabezpieczających i ich konserwacje,
 • przeprowadzane są kontrole stanu technicznego zbiorników instalacji wewnętrznej i ich konserwacje,
 • dokonywane są regularne czyszczenia i dezynfekcje instalacji wody pitnej i ciepłej, zbiorników hydroforowych, pośrednich strefowych, zasobników ciepłej wody oraz czyszczenia bądź wymiany filtrów funkcjonujących w sieci.

Stała umowa to również gwarancja atrakcyjnych cen, zwłaszcza jeśli dotyczy to kompleksowej usługi, do której możemy zaliczyć konserwację, czyszczenie i dezynfekcje instalacji ciepłej wody związanej z centralnym ogrzewaniem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku właścicieli przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, dla których przekłada się to na znaczne oszczędności. Wykonanie termomodernizacji i ogólnie modernizacji sieci ciepłowniczej i wspomniane czyszczenie i dezynfekcje wraz z konserwacją i monitoringiem pozwolą usunąć ewentualne nieszczelności, uszkodzenia, straty ciepła, kamień, szlam i korozję, co w rezultacie udrożni i przywróci jej pełną sprawność oraz prawidłowe ogrzanie mieszkań.


Instalacje przemysłowe

Oprócz konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wodociągowych, ciepłowniczych i centralnego ogrzewania dedykowanych dostawcom wody przeznaczonej do spożycia, spółdzielniom mieszkaniowym i firmom HYDROCHEMIA oferuje szeroki zakres usług dla przemysłu:

 • czyszczenie i dezynfekcję zbiorników, instalacji wody jw. chłodniczej i technologicznej, centralnego ogrzewania, wymienników ciepła i różnorodnych rurociągów,
 • dezynfekcję wody, usuwanie Legionelli,
 • montaż instalacji z tworzyw
 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl