Jesteś na: Strona główna /  Produkty /  Filtry do wody pitnej

Filtry do wody pitnej

Woda stanowi jeden z najważniejszych elementów życia człowieka. Jest ona tak samo ważna, jak tlen oraz pożywienie. Bez niej nie da się przetrwać więcej niż kilka dni, a ludzkie ciało
w siedemdziesięciu procentach składa się z wody. Do naszej dyspozycji jest dostępnych wiele rodzajów wody pitnej: butelkowanej oraz tzw. kranówki. Obecnie, coraz więcej osób, chcąc uwolnić się od konieczności kupowania wody w butelkach, decyduje się na zakup filtra do wody pitnej. Tego typu urządzenia stanowią prosty i skuteczny sposób na uzdatnienie wody do picia.

Badanie wody – podstawa doboru filtra

Badanie wody stanowi podstawę do prawidłowego doboru filtra. Analizę wody najlepiej wykonać zarówno przed zakupem urządzenia, jak i po jego montażu. Niezależnie od tego, czy oddamy próbkę wody do sanepidu wojewódzkiego czy zdecydujemy się zlecić przeprowadzenie analizy firmie zewnętrznej, otrzymamy wykaz z rozpisanymi wskaźnikami. Według obowiązujących kryteriów bada się jakość wody, a następnie ustala odpowiednie rozwiązanie, czyli odpowiedni dobór filtrów do wody pitnej.

Najważniejsze wskaźniki wyników analizy wody to:

 • mętność (wywołana przez zawiesiny i koloidy) - zazwyczaj na przezroczystość wody wpływają drobnoustroje, resztki roślin, glina, piasek, a także zawartość żelaza, manganu i wapnia,
 • barwa - pogorszenie barwy może nastąpić na skutek przedostaniu się do wodociągów substancji organicznych z gleb, zakwitów, koloidów oraz związków żelaza,
 • zapach - zapachy nienaturalne na ogół są spowodowane zanieczyszczeniami chemicznymi (chlor, fenol, nafta) oraz obecnością związków organicznych znajdujących się
  w glebie,
 • odczyn - wskaźnik wyrażany wartością pH - odczyn wód naturalnych mieści się między 6,8 a 7,3,
 • przewodność - im bardziej czysta woda, tym mniejsza zdolność przewodzenia prądu elektrycznego,
 • twardość - mierzona ze względu na ilość występujących w wodzie substancji rozpuszczalnych, przede wszystkim soli wapnia oraz magnezu,
 • zawartość azotu - czyli rozpuszczalnych związków amoniaku oraz azotanów,
 • zawartość chlorków i siarczanów - obecność chlorków najczęściej jest spowodowana dopływem ścieków do wody, natomiast występowanie siarczanów wiąże się z wymywaniem skał osadowych, rozpuszczania gleby oraz utleniania siarczków i siarki,
 • zawartość żelaza i manganu (obecnych w postaci siarczanów, chlorków, węglowodorów oraz fosforanów) - ich obecność powinna zostać ograniczona do minimum, gdyż  związki te przyczyniają się do rozwoju bakterii, a także niszczenia instalacji wodociągowych.

W przypadku wody ze studni należy wykonać analizę wody, która określa takie wskaźniki, jak: pH, twardość, mętność, barwa, zawartość żelaza, manganu, azotanów, siarczanów
i chlorków. Nieco inaczej jest natomiast z wodą wodociągową. Woda wodociągowa powinna spełniać normy ustalone przez Ministra Zdrowia. Najczęstszym problemem użytkowników wody miejskiej jest jej twardość.

Technologie filtrowania wody

Dobór właściwej technologii filtracji wykorzystywanej przez filtry do wody pitnej zależy przede wszystkim od jakości wody. Metod filtrowania jest bardzo wiele, a wszystkie mają na celu doprowadzenie wody do takiego stanu, aby można było bez obaw ją pić, a jej smak oraz zapach były neutralne dla pijącego.

Uzdatnianie wody jest procesem, w czasie którego, przy pomocy odpowiednich metod, podnoszona jest jakość wody.

Do oczyszczania wody najczęściej wykorzystywane są następujące procesy technologiczne:

 • napowietrzanie, czyli eliminowanie z wody gazów rozpuszczonych oraz zwiększenie w niej zawartości tlenu,
 • sedymentacja i flotacja, zapewniające usuwanie zawiesin o ciężarze właściwym większym lub mniejszym niż woda,
 • koagulacja, polegająca na usunięciu cząstek o rozdrobnieniu koloidalnym oraz innych drobnych zanieczyszczeń z wody,
 • filtracja, umożliwiająca eliminację zawiesin połączonych z innymi zawiesinami,
 • wymiana jonowa, stosowana przede wszystkim do likwidowania związków odpowiedzialnych za twardość czy demineralizację wody,
 • sorpcja na węglu aktywnym, służąca do usuwania rozpuszczalnych związków organicznych, wpływających na zmianę zapachu, barwy oraz smaku wody,
 • procesy membranowe (m.in. elektroliza, odwrócona osmoza, odwrócona elektroliza, nanofiltracja, ultrafiltracja).

Jak wybiera się filtry do wody?

Jak już wyżej wspomniano, filtry do wody pitnej wybiera się na podstawie określonych parametrów wody. Tego typu urządzenia mogą być montowane zarówno w jednym pomieszczeniu, jak również w całym budynku. W przypadku wody wodociągowej najczęściej wystarczający jest zmiękczacz wody lub filtr odwróconej osmozy, natomiast użytkownicy studni głębinowych niekiedy muszą dodatkowo zainstalować odżelaziacz wody.

Warto wiedzieć, że za każdy proces filtracji jest odpowiedzialny inny filtr. Wśród najbardziej popularnych filtrów do wody pitnej wyróżnia się urządzenia:

 • mechaniczne,
 • węglowe,
 • odwróconą osmozę
 • zmiękczacze i odżelaziacze wody.

Filtry mechaniczne najczęściej są montowane na początku instalacji uzdatniania wody w budynku. Schemat funkcjonowania tego typu urządzeń opiera się przede wszystkim na zasadzie wykorzystania odpowiedniego wkładu filtracyjnego. Wkłady posiadają specjalne mikropory, które uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń do instalacji. Dobre jakościowo mechaniczne filtry do wody pitnej cechuje niski spadek ciśnienia, wywołany przez przeciskanie wody przez wkład oraz odpowiedni jej przepływ.

Najczęściej stosowane wkłady filtracyjne to:

 • mechaniczne sznurkowe,
 • mechaniczne włókninowe,
 • mechaniczne sznurkowo-węglowe,
 • bloki węglowe.

Węglowe filtry do pitnej wody najczęściej są łączone z systemem filtrów sedymentacyjnych (polipropylenowych bądź sznurkowych). Ich celem jest oczyszczanie wody z zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych. Mogą być instalowane w szczególności w pomieszczeniach kuchennych oraz łazienkowych. Tego typu filtry do wody pitnej skutecznie usuwają chlor i jego pochodne, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w łazienkach. Wydajność filtra węglowego zależy m.in. od temperatury wody, jej odczynu oraz od czasu kontaktu z wodą.

Filtry do pitnej wody wykorzystujące zjawisko odwróconej osmozy oczyszczają absolutnie ze wszystkiego, pozwalając na otrzymanie krystalicznie czystej wody. Membrany osmotyczne są w stanie usunąć nawet pojedyncze jony, w tym także chorobotwórcze bakterie oraz wirusy. Trzeba jednak zaznaczyć, że wraz ze szkodliwymi związkami zostają usunięte minerały, dlatego wraz z tego rodzaju urządzeniami najczęściej stosuje się specjalne mineralizatory.

Zmiękczacze i odżelaziacze wody to urządzenia, które filtrują całą objętość wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowym, stąd zazwyczaj są instalowane przy wejściu głównej rury do gospodarstwa. Odżelaziacze mają na celu usuwać bądź redukować żelazo oraz mangan, natomiast zmiękczacze wapń i magnez. Pomimo, iż pierwiastki te należą do niezbędnych do życia mikroelementów, to ich nadmiar przyczynia się m.in. do wydzielania się kamienia
w rurach i urządzeniach wodnych, brudzenia sanitariatów oraz zarastania instalacji rdzą.

Koszty eksploatacji filtrów

Przy wyborze odpowiedniego filtra do wody pitnej, warto kierować się nie tylko ceną zakupu, ale także koszty utrzymania urządzenia, na które składa się:

 • koszt wkładów filtracyjnych,
 • wydajność.

Trzeba pamiętać, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania większości urządzeń do oczyszczania wody, jest regularna wymiana, najczęściej co pięć-sześć miesięcy, ochronnych filtrów. O częstotliwości ich wymieniania decyduje przede wszystkim mętność lokalnej wody oraz jej zużycie. Warto też podkreślić, że w przypadku filtrów do wody pitnej wykorzystujących zjawisko odwróconej osmozy, membrany osmotyczne mają różną wydajność, która kształtuje się od dwóch do dziesięciu litrów na godzinę. Ich trwałość wynosi nawet do pięciu lat, a ceny są około trzykrotnie niższe niż przed kilkunastoma laty.

Jeśli nie chcemy wydawać zbyt dużej sumy pieniędzy, a wodę chcemy filtrować jedynie do przyrządzania kawy i herbaty, wówczas nasze potrzeby z całą pewnością powinien spełnić filtr dzbankowy. Dysponując nieco większym budżetem, możemy zdecydować się na inwestycję w wydajny nakranowy lub podszafkowy filtr do wody pitnej. Natomiast osobom najbardziej wymagającym, chcącym posiadać krystalicznie czystą wodę, można polecić profesjonalne systemy wykorzystujące odwróconą osmozę.

 

Technologie filtrowania

Technologia filtra Działanie Oczyszczanie
odwrócona osmoza polega na filtrowaniu wody pod ciśnieniem przez półprzepuszczalną błonę, która przepuszcza wyłącznie czyste i proste cząsteczki H2O usuwa mechaniczne i chemiczne zanieczyszczenia, wirusy, bakterie, organiczne związki, dzięki czemu woda jest niemal całkowicie czysta
lampy UV emituje promienie UV, które napromieniowują wodę zabija wirusy i bakterie
zmiękczanie polega na wymianie jonów magnezowych i wapieniowych na jony sodu; proces odbywa się w syntetycznych złożach jonowymiennych przy udziale soli usuwa związki manganu i żelaza oraz zmiękcza wodę
odżelazanie polega na utlenianiu żelaza przez proces napowietrzania wody likwiduje z wody związki manganu i żelaza
węglowy aktywny węgiel o absorpcyjnych właściwościach we wkładach filtracyjnych polepsza zapach, smak i barwę wody, likwiduje z niej chlor i jego pochodne, usuwa substancje organiczne i fenole
sedymentacja mechaniczna metoda filtrowania grawitacyjnego, wkłady filtrujące zatrzymują zanieczyszczenia likwiduje duże, mechaniczne zanieczyszczenia mające średnicę powyżej 1 mikrometra, zatrzymuje piasek, muł, włókna i inne osady

Klasyfikacja wody ze względu na twardość

Twardość wodyZawartość CaCO3 (mg/dm3)
Bardzo twarda> 400 mg CaCO3/dm3
Twarda330 do 400 mg CaCO3/dm3
Dość twarda240 do 320 mg CaCO3/dm3
Średnio twarda150 do 230 mg CaCO3/dm3
Miękka80 do 140 mg CaCO3/dm3
Bardzo miękka10 do 70 mg CaCO3/dm3

 

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl