Jesteś na: Strona główna /  Projekty UE

Bony na innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2017 (dodano dnia 20.01.2017 godz 13:00)

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

 

Dokumnety do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe.pdf

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2016 (dodano dnia 27.11.2016 godz 15:00)

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

 

Dokumnety do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe.pdf

2.Wzór umowy.pdf

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2016 (dodano dnia 27.11.2016 godz 15:00)

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

 

Dokumnety do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe.pdf

2.Wzór umowy.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2017 (dodano dnia 26.06.2017)

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

 

Dokumnety do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe.pdf

 

 

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl