Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Przedsiębiorstwa wodociągowe

Bezpieczne wodociągi


 

Każdego roku wodociągi komunalne pobierają z zasobów podziemnych i powierzchniowych ponad 2 kilometry sześcienne wody (2 000 000 000 m3). Woda ta po uzdatnieniu i dezynfekcji trafia do tysięcy gospodarstw domowych oraz odbiorców instytucjonalnych w naszym kraju, gdzie wykorzystywana jest w celach spożywczych, higienicznych i sanitarnych. Wodociągi stanowią jedno z głównych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

Jakość wody wodociągowej

Priorytetową funkcją przedsiębiorstw wodociągowych jest dostarczenie mieszkańcom miast i wsi oraz zakładom przemysłowym czystej i odpowiednio uzdatnionej wody. Z przeprowadzonych w latach 1999-2000 badań przez Najwyższą Izbę Kontroli, wynika że w około 60 procentach przypadków woda pozyskiwana z wodociągów miejskich, nie odpowiadała wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia. Modernizacja systemów pozyskiwania, uzdatniania oraz dystrybucji wody oraz wymagania Unii Europejskiej powodują powstanie nowych obowiązków związanych z eksploatacją zakładu wodociągowego. W celu utrzymania jakości dostarczanej wody konieczne jest przeprowadzenie regularnych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji zbiorników wody pitnej oraz sieci wodociągowych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy szeroka ofertę nowoczesnych i sprawdzonych produktów oraz usług przygotowanych specjalnie dla przedsiębiorstw wodociągowych.

Nasza oferta

Polecamy nasze produkty i usługi m.in. w zakresie:

Zbiorniki:
-czyszczenia i dezynfekcji zbiorników wody pitnej
-dezynfekcja specjalna
-przeglądy, doradztwo i audyt higieniczny w zakresie eksploatacji zbiorników
-remonty zbiorników
-dostawę specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekujących
Rurociągi, wodociągi, instalacje:
-niezależne próby ciśnienia wraz z rejestracją przebiegu
-dezynfekcja
-czyszczenie wodno-powietrzna w technologii Pipe - Active Clean
-czyszczenie chemiczne przewodów wodociągowych
Filtry:
-wymiana złóż filtracyjnych
-regeneracja złóż in sit
W sytuacjach awarii i klęsk żywiołowych:
-mobilne zestawy do chlorowania
-mobilne zestawy dezynfekcji wody
-szybka pomoc w uruchomieniu dostaw wody (czyszczenie, sprzątanie, dezynfekcja urządzeń wodociągowych)
-usługi dla ludności
Modernizacja i nowe koncepcje w zakresie:
-promienniki UV
-zestawy do chlorowania
-zestawy do dozowania dwutlenku chloru oraz generatory dwutlenku chloru
-automatyka stacji uzdatniania wody
-inhibitory korozji
-pompy i zestawy dozujące

Skontaktuj się z nami

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl