Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Przemysł /  regeneracja studni głebinowych

Regeneracja studni głębinowych

Od czego zależy starzenie się studni?

Każda studnia głębinowa w trakcie eksploatacji z biegiem czasu zmniejsza swoją wydajność. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek spadku sprawności hydraulicznej filtrów studziennych, które ulegają procesom niszczącym, głównie takim jak korozja oraz kolmatacja.

Korozja powoduje niszczenie metalu, prowadząc do powiększenia otworów, czego rezultatem jest osłabienie rur filtrowych. Proces ten najczęściej rozwija się pod wpływem działania wód agresywnych, ale może również wynikać ze zjawisk elektrolitycznych. Korozja często wzrasta wraz z prędkością przepływu wody przez filtry.

Z kolei kolmatacja jest zjawiskiem, którego przyczynami mogą być procesy:

 • chemiczne, wywołane osadzaniem się na ziarnach osadu pierwotnego związków żelaza oraz węglanów wapnia,
 • biologiczne, spowodowane zatrzymaniem się w osadzie bakterii, których nadmierna aktywność może prowadzić do wzmożenia procesu kolmatacji,
 • fizyczne, wywołane sorpcją cząstek na powierzchni ziaren osadu pierwotnego w warunkach polaryzacji elektrostatycznej tych ziaren,
 • mechaniczne, związane przede wszystkim z działaniem sufozji, zjawiska geologicznego, polegającego na mechanicznym wypłukiwaniu cząstek minerałów z osadu przez wody podziemne wsiąkające w glebę lub skałę.

Szybkość procesu starzenia studni w rzeczywistości zależy od wielu różnorodnych czynników, spośród których za najistotniejsze są uznawane:

 • czynniki techniczne,
 • czynniki geologiczne,
 • skład chemiczny wody.

Istnieją różne metody przywracania studniom wydajności. W przeszłości najbardziej popularnym sposobem była chemiczna regeneracja studni głębinowych, która wiązała się z użyciem kwasu solnego. Jednak duże niebezpieczeństwo przy jego stosowaniu oraz trudności
w utrzymaniu reżimu technologicznego przyczyniły się do poszukiwania nowych metod.

Regeneracja starzejących się studni głębinowych

Studnie głębinowe z biegiem czasu ulegają procesowi "starzenia się", który objawia na postępującym spadkiem wydajności pobieranej wody. Po kilku lub kilkunastu latach osiąga ona zwykle 1/4 pierwotnej wielkości. Powodem zmniejszania wydajności eksploatacji studni głębinowych, jak już wyżej wspomniano, jest przede wszystkim zapychanie się filtrów zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz postępująca kolmatacja. Jest to proces naturalny, którego intensywność zależy m.in. od jakości ujmowanej wody, wielkości warstwy wodonośnej, obecności zanieczyszczeń mechanicznych oraz umiejscowienia filtra. W celu przywrócenia pierwotnej wydajności eksploatacji studni głębinowych konieczne jest wykonanie zabiegu regeneracji studni.

Dlaczego regenerowanie studni jest tak istotna?

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana oraz eksploatowana studnia głębinowa, poddawana systematycznym zabiegom konserwacji i renowacji, jest w stanie sprawnie działać całe dziesięciolecia. Stała, wysoka wydajność stanowi gwarancję nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę odbiorców i dużych oszczędności dla jej właściciela.

Regenerację głębinowej studni zaleca się przeprowadzać już wówczas, gdy spadek wydajności sięga 10-20%. Należy zaznaczyć, iż niektóre studnie, ze względu na stan chemiczny wody, a także warunki hydrologiczne, wymagają nieco częstszych zabiegów renowacji. Tego typu czynności powinno się wykonywać przynajmniej raz na kilka lat, aby nie doprowadzać do trudno usuwalnych kolmatacji oraz inkrustracji.

Nie można być obojętnym na proces starzenia się studni. Od razu po zauważeniu tego procesu należy jak najszybciej zereagować. Szybka reakcja pozwoli podjąć działania wtedy, gdy osadzają się jeszcze miękkie formy osadów, które bardzo łatwo ulegają rozpuszczaniu. Regularna kontrola i inspekcje studni za pomocą specjalnej kamery pozwolą wcześnie wykryć to negatywne zjawisko i wyeliminować je dzięki profesjonalnej regeneracji głębinowej studni.

Jak wybrać właściwą metodę renowacji studni?

Wybór odpowiedniej metody regeneracji studni jest bardzo ważnym procesem, od którego zależy skuteczność tego procesu. Wymaga on wykonania dokładnych badań i pomiarów studni i porównaniu ich z danymi widniejącymi w jej dokumentacji. Na podstawie wyników takich porównań można dobrać odpowiedni sposób regeneracji. Jedną z najskuteczniejszych metod diagnostycznych stanowi inspekcja kamerą TV, dostarczająca informacji między innymi na temat drożności kolumny studziennej, filtra, a także ewentualnych zatorów.

Wybór odpowiedniej metody regenerowania głębinowej studni ma kluczowe znaczenie dla procesu przywrócenia jej wydajności. Na proces ten składa się:

 • czyszczenie wnętrza studni,
 • oczyszczenie kręgów studziennych,
 • w niektórych przypadkach także odnowienie studni.

Ponieważ o stanie technicznym studni głębinowych decyduje przede wszystkim stan filtru, metody regeneracji mają na celu przywrócenie jego stanu początkowego. Przy ich wykorzystaniu oczyszcza się:

 • rury filtrowe i nadfiltrowe,
 • osadnik,
 • filtr.

Przeprowadzane czynności regeneracyjne nie mają żadnego wpływu na stan warstwy wodonośnej.

Profesjonalne regenerowanie i konserwacje studni

Dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami oraz środkami niezbędnymi do przeprowadzenia profesjonalnej regeneracji studni głębinowej. Posiadają one stosowne oceny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i zostały dopuszczone do stosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia.

Poza inżynierską wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, nasi fachowcy mają odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac z zakresu regenerowania i konserwowania studni. W zależności od potrzeb i możliwości zastosowania w konkretnej studni, możemy zaoferować regenerację głębinowej studni metodą:

 • impulsową,
 • chemiczną,
 • ultradźwiękową,
 • zintegrowaną, która jest połączeniem pozostałych metod wymienionych powyżej.

Stosowanie różnych metod daje znacznie szerszy zakres możliwości technicznych, pozwalając skutecznie zwiększyć wydajność udrażniania filtra oraz zwalczania różnych typów kolmatacji (mechanicznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej), które często występują razem. 

Proces regeneracji studni głębinowej jest przez nas przeprowadzany zawsze na podstawie wcześniejszej oceny stanu filtra studziennego oraz precyzyjnej analizy parametrów hydrogeologicznych, takich jak wydajność, depresja, wydajność jednostkowa.

Oprócz odpowiedniego i dokładnego oczyszczania filtra, stosowane przez nas metody regeneracji studni pozwalają na przywrócenie pierwotnej głębokości studni, poprzez usunięcie nawet najbardziej scementowanych zanieczyszczeń z osadników podfiltrowych.

Nasza oferta

W skład oferowanych usług wchodzą:

 • pomiary wydajności studni
 • oczyszczenie hydropneumatyczne i chemiczne studni głębinowych
 • określenia efektywności regeneracji
 • określenie czasu kolejnej regeneracji
 • dezynfekcja studni głębinowych
 • czyszczenie i dezynfekcja pomp wraz z rurociągiem tłocznym
 • wymiana pomp głębinowych wraz z automatyką sterującą
 • modernizacje układów pompowych
 • inspekcje kamerą TV

Korzyści dla Państwa

Gwarantujemy szybkie i skuteczne przeprowadzenie procesu regeneracji studni oraz poprawę parametrów wydajności studni z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla czyszczonych powierzchni oraz środowiska naturalnego.

Materiały stosowane przez nas do regeneracji głębinowych studni posiadają odpowiednie certyfikaty, badania wytrzymałościowe potwierdzające ich parametry, atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Skontaktuj się z nami.

 

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl