Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Przedsiębiorstwa komunalne i gminy /  usuwanie Legionelli

Legionella - mikroskopijne niebezpieczeństwo

 

Legionella w wodzie, zwalczanie i usuwanie

Legionella - rozwój bakterii w instalacjach wodnych

Bakterie z rodzaju Legionella pneumophobilla występują powszechnie w naturalnym środowisku człowieka, w tym także w wodzie. W sprzyjających warunkach namnażają się w bardzo szybkim tempie, zasiedlając ze szczególnym upodobaniem instalacje wodne i klimatyzacyjne. Wiąże się to z optymalną temperaturą i pH do rozwoju bakterii oraz podatnością tychże instalacji na tworzenie się biofilmu. Intensywny wzrost bakterii Legionella w wodzie pitnej stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, którzy z niej korzystają. Rozwojowi baterii sprzyja temperatura wody między 30 a 45 stopni Celsjusza, obecność osadów, glonów, pierwotniaków, ameb, orzęsków, soli żelaza i związków węgla. Bakterie z rodzaju Legionella często zalegają w biofilmie stanowiącym trudną do usunięcia warstwę bakterii, grzybów i osadów nieorganicznych. Szczególnie narażone są miejsca zastoju wody oraz instalacje i urządzenia wodne użytkowane w sposób okresowy. Ze względu na niewielkie rozmiary są w stanie z łatwością dotrzeć do każdego miejsca w instalacji, a tworzone przez nie cysty chronią bakterie przed działaniem środków dezynfekcyjnych obecnych w wodzie.

Legionelloza

Do zakażenia bakterią dochodzi zazwyczaj na skutek wdychania rozpylonych w powietrzu kropel zanieczyszczonej wody. Bakteria po wniknięciu do organizmu atakuje układ oddechowy wywołując chorobę zwaną legionellozą. Choroba ta występuje w kilku postaciach i objawia się kaszlem, gorączką oraz zaburzeniami oddychania. Niekiedy prowadzi do silnego zapalenia płuc, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Większość przypadków infekcji bakteriami z rodzaju Legionella jest związanych z nieodpowiednio eksploatowanymi instalacjami ciepłej wody. Państwowy Zakład Higieny szacuje, że obecność bakterii Legionella można wykryć w niemal 100% instalacji ciepłej wody budynków mieszkalnych i w 30 – 60% instalacji budynków publicznych.

Bezpieczne instalacje

Konieczność dokonywania regularnych badań wody pitnej pod względem obecności bakterii z rodzaju Legionella określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417). W rozporządzeniu tym ustalono zakresy, według których dopuszczalna zawartość mikroorganizmów w wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego wynosi 100 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody, natomiast w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, gdzie przebywają osoby z obniżoną odpornością, pałeczki bakterii z rodzaju Legionella powinny być nieobecne w 1000 ml wody.

Aby uchronić się przed infekcją oraz przykrymi konsekwencjami zakażenia tymi mikroorganizmami, należy regularnie monitorować stan czystości mikrobiologicznej instalacji i urządzeń wodnych, prowadzić zwalczanie bakterii Legionelli oraz ściśle przestrzegać zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Legionella w wodzie – na czym polega zwalczanie bakterii w instalacjach wodnych

Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości

Aby sprostać wymaganiom określonym prawem, konieczne jest regularne badanie instalacji pod kątem obecności bakterii z grupy legionella. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne zwalczanie bakterii i wykonanie zabiegu dezynfekcji instalacji. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi zagranicznymi firmami z branży dezynfekcji wody pitnej pozwoliły nam na wypracowanie pewnych oraz bezpiecznych rozwiązań, dzięki którym usuwanie bakterii Legionella stało się skuteczne.

Nasza oferta

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

- badanie wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella wraz z określeniem rodzaju

- zwalczanie bakterii - dezynfekcja chemiczna i termiczna skażonej instalacji (szereg metod)

- zabezpieczenie instalacji przed powtórnym zanieczyszczeniem

- system oceny zagrożenia rozwojem bakterii Legionella w instalacji wraz z planem obsługi instalacji

- modernizacje systemów wody pitnej w celu ograniczenia rozwoju bakterii Legionella

- audyt zagrożeń

- kontrola i monitoring instalacji

Gwarancja skuteczności

Stosowane przez nas metody pozwalają na wyeliminowanie zagrożenia i skuteczne usuwanie bakterii Legionelli przy jednoczesnej ochronie instalacji. Gwarantujemy doprowadzenie wody do właściwego stanu oraz zabezpieczenie przed ponownym zanieczyszczeniem. Działamy szybko i skutecznie! W razie nagłej potrzeby jesteśmy u Państwa już w przeciągu 24 godzin. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg dezynfekcji dużych obiektów w przeciągu kilku - kilkunastu godzin.
 

Skontaktuj się z nami

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl