Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Klienci indywidualni /  usuwanie Legionelli

Zadbaj o bezpieczną kąpiel


Legionella - rozwój bakterii w instalacjach wodnych

Bakterie z rodzaju Legionella występują powszechnie w naturalnym środowisku człowieka. W sprzyjających warunkach namnażają się w bardzo szybkim tempie, zasiedlając ze szczególnym upodobaniem instalacje wodne i klimatyzacyjne. Wiąże się to z optymalną temperaturą i pH do rozwoju bakterii oraz podatnością instalacji na tworzenie się biofilmu. Intensywny wzrost bakterii w instalacjach wody pitnej stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi z nich korzytajacych. Rozwojowi baterii sprzyja temperatura wody pomiędzy 30 a 45 stopni Celsjusza, obecność osadów, glonów, pierwotniaków, ameb, orzęsków, soli żelaza i związków węgla. Bakterie z rodzaju Legionella często zalegają w biofilmie stanowiącym trudną do usunięcia warstwę bakterii, grzybów i osadów nieorganicznych. Szczególnie narażone są miejsca zastoju wody oraz instalacje i urządzenia wodne użytkowane w sposób okresowy. Problem bardzo łatwego przemieszczania się bakterii z rodzaju Legionella oraz trudnego ich usunięcia jest związany z ich zdolnością do namnażania się w organizmach jednokomórkowych takich jak ameby czy orzęski. Ameby ze względu na niewielkie rozmiary są w stanie z łatwością dotrzeć do każdego miejsca w instalacji a tworzone przez nie cysty chronią bakterie przed działaniem środków dezynfekcyjnych.

Legionelloza

Do zakażenia bakterią dochodzi zazwyczaj na skutek wdychania rozpylonych w powietrzu kropel zanieczyszczonej wody. Bakteria po wniknięciu do organizmu atakuje układ oddechowy wywołując chorobę zwaną legionellozą. Choroba ta występuje w kilku postaciach i objawia się kaszlem, gorączką i zaburzeniami oddychania. Niekiedy prowadzi do silnego zapalenia płuc a w skrajnych przypadkach do śmierci. Większość przypadków infekcji bakteriami z rodzaju Legionella jest związanych z nieodpowiednio eksploatowanymi instalacjami ciepłej wody. Państwowy Zakład Higieny szacuje, że obecność bakterii Legionella można wykryć niemal w 100% instalacji ciepłej wody budynków mieszkalnych oraz w 30–60% instalacji budynków publicznych.

Bezpieczne instalacje

Konieczność dokonywania regularnych badań wody pitnej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). W rozporządzeniu tym ustalono zakresy, według których dopuszczalna zawartość mikroorganizmów w budynkach zamieszkania zbiorowego wynosi 100 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody, natomiast w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, gdzie przebywają osoby z obniżoną odpornością, pałeczki bakterii z rodzaju Legionella powinny być nieobecne w 1000 ml wody.

Aby uchronić się przed infekcją oraz przykrymi konsekwencjami zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella należy regularnie monitorować stan czystości mikrobiologicznej instalacji i urządzeń wodnych oraz ściśle przestrzegać zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości

Aby sprostać wymaganiom określonym prawem konieczne jest regularne badanie instalacji pod katem obecności bakterii z grupy legionella. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne wykonanie zabiegu dezynfekcji instalacji. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi zagranicznymi firmami z branży dezynfekcji wody pitnej pozwoliły nam na wypracowanie pewnych oraz bezpiecznych rozwiązań.

Nasza oferta

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:
- badanie wody na obecność bakterii Legionella wraz z określeniem ich rodzaju
- dezynfekcję chemiczną i termiczną skażonej instalacji (szereg metod)
- zabezpieczenie instalacji przed powtórnym zanieczyszczeniem
- system oceny zagrożenia rozwojem bakterii Legionella w instalacji wraz z planem obsługi instalacji
- modernizacje systemów wody pitnej w celu ograniczenia rozwoju bakterii Legionella
- audyt zagrożeń
- kontrolę i monitoring instalacji

Gwarancja skuteczności

Stosowane przez nas metody pozwalają na skuteczne wyeliminowanie zagrożenia ze strony bakterii z rodzaju Legionella przy jednoczesnej ochronie instalacji. Gwarantujemy doprowadzenie wody do właściwego stanu oraz zabezpieczenie przed ponownym zanieczyszczeniem. Działamy szybko i skutecznie. W razie nagłej potrzeby jesteśmy u Państwa do 24 godzin. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg dezynfekcji dużych obiektów w przeciągu kilku - kilkunastu godzin.

Skontaktuj się z nami

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl