Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Wspólnoty mieszkaniowe

Tam gdzie liczy się bezpieczeństwo

Dostępność do czystej i zdrowej wody pitnej to priorytetowa potrzeba każdego człowieka. Szczególnie mocno zaznacza się ona w miejscach dużych skupisk ludności takich jak dzielnice i osiedla miejskie. Duża liczba mieszkańców, rozrośnięta sieć wodociągowa i olbrzymie zbiorniki wodne sprawiają, że wzrasta ryzyko zakażenia wody lub obniżenia jej jakości.

Jakość wody w aglomeracjach miejskich

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w roku 2002 raport na temat stanu zaopatrzenia w wodę ludności aglomeracji miejskich, w którym stwierdza się że: "W ponad 2/3 kontrolowanych miast jakość wody wodociągowej dostarczanej ludności oraz woda czerpana w większości ogólnodostępnych zaworów studni publicznych, nie odpowiada wymaganiom wody pitnej".

Aby podnieść jakość wody pitnej konieczna jest kompleksowa modernizacja i odświeżenie całej infrastruktury wodociągowej.

W skład niezbędnych czynności wchodzą:
- wymiana lub modernizacja części instalacji sanitarnych
- modernizacja stacji uzdatniania wody
- dezynfekcje sieci wodociągowych
- czyszczenie i dezynfekcje zbiorników wody

Zabiegi czyszczenia i dezynfekcji instalacji oraz zbiorników a także regeneracja materiałów filtracyjnych i wymiana złóż to czynności, które powinny byc wykonywane regularnie, minimum raz do roku.

Nasza oferta

Na przedstawioną Państwu ofertę składa się czyszczenie oraz dezynfekcja zbiorników i instalacji, uzdatnianie wody, usuwanie mikroorganizmów (w tym Legionelli), a także wydawanie audytów higienicznych.

Skontaktuj się z nami 

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl