Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Przedsiębiorstwa wodociągowe /  wymiana i regeneracja złóż filtracyjnych

Kompleksowa obsługa złóż filtracyjnych

 

Złoża filtracyjne - wymiana

Filtracyjne złoża to umieszczone w urządzeniu filtrującym aktywne materiały filtracyjne takie jak, np. piasek kwarcowy lub chalcedonitowy, węgiel,antracyt, dolomit czy zeolity naturalne.

Złoża takie dzielimy ze względu na ich zastosowanie, na złoża przeznaczone do filtracji wody i powietrza, wód gruntowych, czy do filtracji wody basenowej.. Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym stosowane są w m. in. w odkwaszaniu, odmanganianiu czy odżelazianiu wody. Znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach wodno - kanalizacyjnych, stacjach uzdatniania wody, jak również w gospodarstwach domowych.

Złoża filtracyjne z biegiem czasu ulegają wyczerpaniu i zachodzi konieczność ich wymiany lub regeneracji. Należy jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju materiału i jego właściwości – wysokość warstwy złoża, jego ziarnistość, jakości wody, a także samego procesu filtrowania, poszczególne złoża do filtrowania wymienia się lub regeneruje z różną częstotliwością.

Nasza oferta zawiera kompleksową obsługę filtrów otwartych i zamkniętych.

Oferujemy m.in.:
-ocenę jakości złóż filtracyjnych
-dobór i dostawę wszelkiego rodzaju złóż
-wymianę z zastosowaniem technik klasycznych i nowoczesnych
-wymianę drenażu grzybkowego (wymiana i dostawa dysz filtracyjnych)
-czyszczenie i dezynfekcję wnętrza filtrów
-uruchomienie filtra

Rodzaje oferowanych złóż filtracyjnych:

 • Żwiry i piaski kwarcowe
  Stosowane złoża filtracyjne – żwiry i piaski kwarcowe – to naturalne materiały o wysokiej zawartości kwarcu służące najczęściej do zasypania filtrów funkcjonujących przy uzdatnianiu wód przeznaczonych do spożycia i technologicznych oraz oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.
 • Masy katalityczne
  Wykorzystanie złóż filtracyjnych takich jak masy katalityczne, opartych na aktywnym materiale filtracyjnym w postaci kruszywa braunsztynowego lub piroluzytu to skuteczne usuwanie żelaza i manganu, a nawet siarkowodoru z wody poprzez katalizację.
 • Zeolity
  Zeolity to naturalnie stosowane złoża filtracyjne. W procesie efektywnego usuwania z wody żelaza, manganu i siarkowodoru gwarantują pewność zmniejszenia ich zawartości do niezwykle niskich poziomów, zapewniając stałą i pełną jej użyteczność.
 • Turbidex
  Naturalne złoże zeolitowe (glinkokrzemianowe) o dużej porowatości, Turbidex, to niezwykle skuteczny materiał filtracyjny stosowany do klarowania wody, umożliwiający filtrowanie na poziomie poniżej 5 mikronów wielkości cząsteczek.
 • Złoża do odkwaszania i neutralizacji
  Specjalnie przetworzony związek magnezu zaadaptowany do obniżania poziomu PH oraz naturalny węglan wapnia dedykowany regulacji odczynu wody w systemach filtrujących składają się na specjalistyczne i efektywne złoża do odkwaszania i neutralizacji.
 • Żywice jonowymienne
  W procesie uzdatniania wody, szczególnie przeznaczonej do celów przemysłowych czy ścieków zawierających metale ciężkie oraz zmiękczania, demineralizacji, odsalania, usuwania stosowane żywice jonowymienne jako złoża filtracyjne mają ogromne znaczenie.
 • Złoża do odżelaziani i odmanganina
  Doskonałe efekty w usuwaniu żelaza i manganu z wody posiadają różnorodne naturalne złoża do odżelaziania i odmanganiania stosowane w systemach filtracyjnych, zwłaszcza kruszywa braunsztynowe, manganowe zeolity, granulaty katalityczne oraz syntetyczne.

 

Regeneracja złóż filtracyjnych w technologii Filter ActiveClean

Regeneracja złóż filtracyjnych In situ jest doskonałą alternatywą dla jego wymiany. Regeneracja złoża połączona z dezynfekcją usuwa osady mineralne i biologiczne. W czasie od 24 do 48 godzin jesteśmy w stanie wykonać kompletną usługę. Przed wykonaniem usługi nasi specjaliści określą, jakiego produktu należy użyć, aby otrzymać najlepsze rezultaty regeneracji oraz doradzą w kwestiach technicznych. Regeneracje złóż można stosować w filtrach otwartych i zamkniętych.

Korzyści dla Państwa

Oferowane przez nas usługi gwarantują utrzymanie właściwej sprawności filtrów, poprawiają ich pracę i optymalizują koszty. Korzystając z Naszych usług otrzymujecie Państwo dostęp do szerokiej oferty i bardzo korzystnej oferty cenowej. Wszystkie usługi wykonujemy z troską o środowisko naturalne zgodnie i z aktualnymi przepisami i normami branżowymi.  

 

Skontaktuj się z nami

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl