Audyt higieniczny

Ze względu na częste przypadki skażeń mikrobiologicznych, stan higieniczny instalacji wodociągowych, oraz potrzebę podniesienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed mikroorganizmami chorobotwórczymi w wodzie przeznaczonej do spożycia (pitnej), proponujemy Państwu przeprowadzenie audytu higienicznego. Audyt taki prowadzony jest w oparciu o normy branżowe, najnowsze badania i fachową wiedzę. Służymy obiektywną opinią oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie higieny zbiorników i sieci wodociągowych.

W skład czynności audytu wchodzą:
– mikrobiologiczne i fizykochemiczne badanie próbek wody
– sprawdzenie stanu jakościowego instalacji
– kontrola procesu dezynfekcji i procedur higienicznych
– określenie częstotliwości pobierania próbek wody do badań
– określenie częstotliwości i rodzaju wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych i konserwacyjnych
– omówienie zagrożeń mikrobiologicznych
– określenie świadomości higienicznej personelu

Służymy również doradztwem w zakresie poprawy stanu sanitarnego instalacji, walki ze skażeniami drobnoustrojami oraz uzdatniania i korekcji wody. Chętnie przygotujemy dla Państwa audyty i oceny według specjalnych życzeń.

Korzyści dla Państwa

Gwarantujemy Państwu opracowanie w pełni obiektywnej i profesjonalnej opinii o stanie higienicznym instalacji i zbiorników wodociągowych. Proponujemy także sprawne i szybkie przeprowadzenie prób szczelności zgodne z normami branżowymi.

Skontaktuj się z Nami !