Badanie wody

Nasza oferta

Prowadzimy akredytowany pobór prób wody oraz akredytowane badania w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym dla wody przeznaczonej do spożycia, mineralnej, basenowej i ścieków. Oferujemy również szereg badań nietypowych oraz specjalistycznych. Grupa naszych specjalistów opracowała gotowe zestawy badań na podstawie wytycznych Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS) oraz najczęściej pojawiających się problemów oraz zapytań związanych z analizą wody. Uzyskane wyniki badań są poddane wnikliwej ocenie. W razie potrzeby przygotujemy dla Państwa najlepsze rozwiązania dostosowane indywidualnie do Państwa sytuacji i potrzeb.

Korzyści dla Państwa

Każdy Klient ma możliwość samodzielnie wybrać dogodny termin oraz interesujący go zakres badań wody. Wykonujemy badania w całej Polsce w tej samej cenie. Dzięki sprawnemu działaniu w krótkim czasie uzyskują Państwo wyniki analizy Państwa wody. Profesjonalna ocena wyników i doradztwo pomoże Państwu w wyborze odpowiednich rozwiązań i szybkiej reakcji na ewentualne problemy. Swoją ofertę kierujemy od Klientów Indywidualnych po gminy i miasta. Wszystkie nasze badania są akredytowane przez PCA i zatwierdzone przez PSSE.

Niebezpieczna woda

Poza drobnoustrojami woda może zawierać szereg niebezpiecznych substancji chemicznych takich jak azotyny, metale ciężkie czy środki ochrony roślin. Jednak nawet nieszkodliwe substancje występujące w nadmiarze w wodzie mogą okazać się bardzo uciążliwe dla człowieka pogarszając jej właściwości organoleptyczne. Często substancje te stają się pożywką do rozwoju mikroorganizmów oraz skracają żywotność instalacji wodociągowych i urządzeń wykorzystujących wodę. Długotrwałe oddziaływanie takiej wody, może powodować osadzanie się osadów w instalacjach i współpracujących z nią urządzeniach oraz prowadzić do korozji materiałów, z których wykonana jest sieć wodociągowa.

Aby zapobiec zaistnieniu wielu niebezpieczeństw należy systematycznie badać wodę. Częstotliwość i zakres wykonywania tego typu badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz innych Rozporządzeń i Ustaw.

Skontaktuj się z Nami !