Dezynfekcja i czyszczenie instalacji wody przeznaczonej do spożycia, chłodniczej i ciepłej

 Jednym z najważniejszych aspektów, decydujących o parametrach wody spożywanej i wykorzystywanej w naszych gospodarstwach domowych jest stan techniczny oraz poziom zanieczyszczeń sieci i instalacji wodnych.  Regularna dezynfekcja i czyszczenie instalacji wodnej sprzyja zachowaniu wysokiej jakości wody oraz daje gwarancję jej zgodności z przyjętymi normami. 

Czyszczenie rur wodnych

Oferujemy czyszczenie instalacji wody pitnej (przeznaczonej do spożycia), ciepłej wody użytkowej, wody chłodniczej oraz dezynfekowanie instalacji przemysłowych za pomocą najskuteczniejszych i bezpiecznych dla środków chemicznych.

Stan instalacji, a ryzyko zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie sieci wodociągowej oraz instalacji wody pitnej (przeznaczonej do spożycia) jest zjawiskiem całkowicie naturalnym i na dłuższą metę – nieuniknionym. Procesowi temu podlegają zarówno instalacje ciepłej, jak i zimnej wody, wykorzystywanej do celów spożywczych i przemysłowych. Konsekwencją jest odkładanie się osadów na wewnętrznych ścianach instalacji oraz powstanie trudnego do usunięcia biofilmu, składającego się w dużej mierze z pleśni i grzybów, a także z innych typów osadów – w tym również nieorganicznych. W rezultacie, wewnątrz instalacji tworzy się specyficzne środowisko biologiczne, które wpływa na pogorszenie parametrów wody pitnej oraz przemysłowej.

Skutki braku regularnego czyszczenia instalacji wody pitnej

Nieregularne lub przeprowadzane zbyt rzadko czyszczenie instalacji wody sprzyja nawarstwianiu się osadów, bakterii i grzybów, czyniąc biofilm jeszcze trudniejszym do usunięcia. W rezultacie, parametry wody ulegają dalszej degradacji, przez co w wielu przypadkach stężenie zanieczyszczeń, grzybów i bakterii wykracza poza przyjęte normy prawne. Taka woda nie nadaje się już do spożycia ani wykorzystania przemysłowego. Nie trzeba dodawać, że wieloletnie zaniedbania w pracach konserwacyjnych generują ogromne koszty związane z dezynfekcją sieci oraz przywróceniem prawidłowej jakości wody.

Optymalne warunki do rozwoju bakterii

Słaba cyrkulacja wody, obecność osadów i szlamu, a także kamienia kotłowego czy pozostałości tworzyw i materiałów instalacyjnych w instalacjach wodnych, sprzyjają rozwojowi wielu szczepów bakterii, szczególnie groźnych dla zdrowia i życia ludzkiego. Jednym z nich są pałeczki Legionelli – bakterii, która może przedostawać się do organizmu człowieka przez układ oddechowy, powodując stany zapalne i liczne dolegliwości. Rozwojowi Legionelli, sprzyja obecność rdzy czy temperatura wody w przedziale 25-45 stopni Celsjusza. Nie bez znaczenia jest również duże ilość biofilmu, ameby oraz innych mikroorganizmów, rozwijających się w nieczyszczonych lub nieprawidłowo dezynfekowanych instalacjach wodnych.

Odpowiedzialność za jakość wody

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że odpowiedzialność za jakość i stan wody w instalacji ponosi jej właściciel lub operator(administrator). Ryzyko zakażenia bakteriami oraz drobnoustrojami wzrasta wprost proporcjonalnie do poziomu zanieczyszczenia, ale także skomplikowania systemów wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej. Prawdopodobieństwo zanieczyszczenia instalacji wrasta również wówczas, gdy posiada ona tzw. ślepe lub niedrożne odcinki (woda stojąca). Właśnie dlatego, obowiązkiem każdego administratora sieci wodociągowej oraz instalacji wodnej jest wykonywanie regularnych przeglądów i prac konserwacyjnych.

Obowiązkowe badania jakości wody – podstawa prawna

Obowiązek ten nakłada na właścicieli sieci Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294), które określa również dopuszczalne ilości poszczególnych bakterii w wodzie wykorzystywanej w obiektach mieszkalnych, placówkach służby zdrowia czy instytucjach publicznych.

Czyszczenie instalacji wody – poprawa jakości

Sposobem na podniesienie jakości ciepłej i zimnej wody oraz na zapewnienie właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej jest regularne czyszczenie instalacji wody pitnej, chłodniczej oraz ciepłej wody użytkowej. Dezynfekcja powinna być wykonywana w określonych odstępach czasu i przeprowadzana za pomocą najbardziej efektywnych dla danego rodzaju instalacji metod. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie optymalnych parametrów wody pitnej i przemysłowej oraz uniknięcie wysokich kosztów konserwacji i naprawy sieci wodociągowej.

Dezynfekcja instalacji wodnej

Właściwe przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociągowych wymaga wiedzy, doświadczenia oraz dostępu do nowoczesnych, sprawdzonych metod czyszczenia. Dla uzyskania optymalnych efektów stosuje się, m.in. mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych, a także preparatów chemicznych o odpowiednim stężeniu, biocydów, utleniaczy oraz zasad. Alternatywą dla powyższych metod jest wykonanie płukania wodno-powietrznego, jednak wykonuje się ją jedynie w określonych przypadkach.

Czyszczenie instalacji ciepłej i zimnej wody

Aby zminimalizować ryzyko powstawania biofilmu na ściankach rur oraz urządzeń sanitarnych, niezbędne jest regularne czyszczenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz wody chłodniczej, wykorzystywanej do chłodzenia w różnych procesach technologicznych. Oprócz eliminacji zanieczyszczeń biologicznych częsta dezynfekcja pozwala zachować optymalną przepustowość instalacji wodnej, jak również wpływa na zwiększenie wydajności produkcji w instalacjach, wykorzystywanych w przemyśle.

Metody dezynfekcji instalacji wodnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu konserwacji i czyszczenia instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, wody pitnej, lodowej oraz przemysłowej. Bazujemy wyłącznie na sprawdzonych, skutecznych i całkowicie bezpiecznych metodach dezynfekcji, takich jak:

 • dezynfekcja instalacji wodnej podchlorynem sodu – metoda ta zalicza się do najczęściej wybieranych sposobów czyszczenia instalacji wody pitnej oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. Największa skuteczność tego typu dezynfekcji ma miejsce głównie w przypadku wody o niskim pH. Niestety, woda o takich właściwościach sprzyja szybkiemu korodowaniu instalacji oraz stanowi korzystne warunki do rozwoju biofilmu, dlatego odchodzi się od obniżania pH w celu zwiększenia skuteczności chlorowania,
 • dezynfekcja instalacji wodnej nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym – bardzo skuteczna metoda dezynfekcji, która świetnie radzi sobie z filmem biologicznym oraz siedliskami bakterii. Jednocześnie, jest to sposób na długotrwałą dezynfekcję instalacji wody pitnej, z uwagi na fakt, że kwas nadoctowy wraz z nadtlenkiem wodoru skutecznie redukują również przetrwalnikowe formy mikroflory, co zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na długo po wykonaniu dezynfekcji. Jednocześnie, metoda ta jest bezpieczna dla materiałów instalacyjnych – nie powoduje korozji, nie niszczy rur i urządzeń instalacyjnych. Świetnie sprawdza się w przypadku czyszczenia instalacji wody chłodniczej oraz w układach chłodzenia czy instalacjach przemysłowych,
 • dezynfekcja instalacji wodnej dwutlenkiem chloru – selektywne właściwości utleniające dwutlenku chloru czynią ten związek chemiczny niezwykle skutecznym narzędziem w walce z bakteriami, biofilmem oraz innymi rodzajami zanieczyszczeń instalacji wody. Komórki bakterii w biofilmie na ścianach instalacji obumierają na skutek brak możliwości transportu składników odżywczych, blokowanego przez ClO2. Zaletą dezynfekcji instalacji dwutlenkiem chloru jest również jego niska korozyjność oraz skuteczność w znacznie niższych stężeniach niż w przypadku ozonu czy chloru, co pozytywnie wpływa też na czas wykonywania dezynfekcji.

Czyszczenie instalacji – nasza oferta

Wszystkim podmiotom zainteresowanym współpracą w zakresie dezynfekcji sieci wodociągowych oraz instalacji wodnych, oferujemy:

 • czyszczenie i dezynfekcję chemiczną instalacji wody pitnej(wody do spożycia),
 • czyszczenie instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • dezynfekcję podchlorynem sodu oraz dwutlenkiem chloru,
 • płukanie sieci wodociągowej,
 • hydropneumatyczne płukanie instalacji wodnych,
 • badania wody i pobór próbek,
 • sprzedaż i montaż zestawów dozujących, promienników UV,
 • przeprowadzanie audytu higienicznego.

Swoim klientom gwarantujemy:

 • najwyższą jakość i skuteczność dezynfekcji instalacji wody pitnej,
 • szybką realizację zleceń i wolne terminy,
 • metodę czyszczenia instalacji wody pitnej dopasowaną do indywidualnych okoliczności,
 • bezpieczną dla materiałów instalacyjnych oraz ludzi i środowiska dezynfekcję sieci,
 • minimalizację kosztów oraz oszczędność czasu.

Podsumowanie:

 • brak regularniej dezynfekcji sieci wodociągowej sprzyja rozwojowi zanieczyszczeń,
 • badanie jakości wody oraz czyszczenie instalacji wodnej jest obowiązkiem właściciela sieci i wynika z obowiązujących przepisów,
 • najpopularniejsze metody dezynfekcji instalacji wody to: dezynfekcja podchlorynem sodu, czyszczenie nadtlenkiem wodoru oraz kwasem nadoctowym, a także dezynfekcja dwutlenkiem chloru,
 • regularne czyszczenie instalacji ciepłej oraz zimnej wody użytkowej pozwala uniknąć korozji, oraz awarii instalacji,
 • czyszczenie i dezynfekcję sieci wodociągowej należy zlecać profesjonalistom z odpowiednim doświadczeniem.

Czyszczenie instalacji – sprawdź naszą ofertę!

Gwarantujemy skuteczne, bezpieczne i kompleksowe zabiegi dezynfekcji oraz czyszczenia instalacji wody pitnej(do spożycia), ciepłej i zimnej wody użytkowej, a także wody chłodniczej i przemysłowej. W codziennej pracy stosujemy wyłącznie preparaty i środki chemiczne posiadające odpowiednie atesty. Sposób przeprowadzania przez nas dezynfekcji zapewnia jej skuteczność oraz bezpieczeństwo dla ludzi, środowiska oraz materiałów instalacyjnych. Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z Nami !