Dezynfekcja i czyszczenie instalacji wody przeznaczonej do spożycia, chłodniczej i ciepłej

Sprawne instalacje wody

Instalacje wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych czy też użyteczności publicznej ulegają zanieczyszczeniom i naturalnym procesom odkładania osadów. W ich wnętrzu na ściankach tworzy się trudny do usunięcia biofilm stanowiący warstwę bakterii, grzybów, pleśni i osadów nieorganicznych. Bakterie rozwijające się w biofilmie są trudne do usunięcia i odporne na wiele zabiegów dezynfekcyjnych, a w sprzyjających okolicznościach rozwijają się w bardzo szybkim tempie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia użytkowników takiej wody.

W długo nie czyszczonych i nie odkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi intensywny proces korozji. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a jednocześnie tworzą trudno usuwalne konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory. Przy mocno skorodowanej instalacji, z uwagi na duże niebezpieczeństwo wtórnego zakażenia, zachodzi konieczność jej wymiany. Praca długo nie czyszczonej instalacji staje się bardzo kosztowna- uszkodzeniu ulegają pompy i elementy armatury. Trudno jest utrzymać właściwe parametry chemiczne wody. Dużo tańszym i wymagającym mniejszego nakładu pracy jest systematyczne czyszczenie każdego typu instalacji – od przemysłowych po instalacje wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), chłodniczej, ciepłej, lodowej, do produkcji, technologicznej

W celu czyszczenia i dezynfekcji przewodów wodociągowych wykorzystujemy środki chemiczne. Są to zazwyczaj roztwory silnych utleniaczy, takie jak: podchloryn sodu, dwutlenek chloru oraz nadtlenek wodoru z kwasem nadoctowym.

Czyszczenie instalacji przemysłowych, czyszczenie sieci wodociągowej, czy dezynfekcja instalacji ciepłej wody wymagają fachowej wiedzy, doświadczenia i zastosowania odpowiednich środków dezynfekujących. Do czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej używamy sprawdzonych preparatów chemicznych – m.in. mieszaninę kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad, utleniaczy i biocydów. W szczególnych wypadkach stosujemy płukanie wodno- powietrzne (tzw. płukanie hydropneumatyczne).

Czyszczenie instalacji ciepłej lub zimnej wody powinno odbywać się regularnie, zważywszy nie tylko na ryzyko powstawania szkodliwego biofilmu, ale również na awarie spowodowane rozszczelnieniem przewodów czy korozją ich odcinków. Czyszczenie instalacji ciepłej i zimnej wody pozbawia przewody osadów, ogranicza powstawanie szlamu i drobnoustrojów, zapewniając lepsze parametry przepływu oraz podnosi jakość. Brak czyszczenia instalacji przemysłowej, i konserwacji sieci wodociągowej w zakładzie produkcyjnym może wstrzymać produkcję lub skutecznie obniżyć wydajność procesów technologicznych.

Dezynfekcję instalacji ciepłej wody, instalacji przemysłowej, wody lodowej lub grzewczej, czy sieci wodociągowej można przeprowadzić stosując jedną z poniższych metod.

Dezynfekcja podchlorynem sodu – chlorowanie

Podchloryn sodu choć najpowszechniej używany nie daje gwarancji usunięcia biofilmu bakteryjnego, a skuteczność jego działania jest w dużym stopniu uzależniona od wartości pH (im niższe pH tym wyższa skuteczność podchlorynu). Niestety zmniejszenie pH pociąga za sobą zwiększenie właściwości korozyjnych, a co za tym idzie skrócenie żywotności instalacji i większą jej podatność na tworzenie biofilmu. Z uwagi na powyższe właściwości podchloryn sodu w wielu krajach jest zastępowany dużo bardziej skutecznymi i bezpiecznymi środkami.

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Zastosowanie dwutlenku chloru do dezynfekcji wody wiąże się z jego selektywnymi właściwościami utleniającymi. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe co prowadzi do śmierci komórki. Z uwagi na swoją selektywność działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon przez co nie oddziałuje silnie korozyjnie na materiały instalacyjne. Wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów wyższa.

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Nadtlenek wodoru wraz z kwasem nadoctowym charakteryzuje się niezwykle silną skutecznością w usuwaniu biofilmu bakteryjnego. W obecności substancji organicznych rozpada się on z wydzieleniem wolnego tlenu, który ma silne właściwości dezynfekcyjne. Zakres jego działania obejmuje w dużym stopniu także przetrwalnikowe formy mikroflory, dzięki czemu efekt przeprowadzonej dezynfekcji jest długotrwały. Dodatkową zaletą stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest brak oddziaływania na materiały, z których wykonana jest instalacja. Powyższe właściwości pozwalają na bezpieczne, szybkie, skuteczne i wydajne zdezynfekowanie sieci wodociągowej i gwarancję długotrwałego efektu. Metoda ta szczególnie polecana jest w czyszczeniu instalacji przemysłowych wody do produkcji, w układach chłodzenia i innych w zakładach produkcyjnych.

Nasza oferta

W skład naszej oferty wchodzi:
-czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) wszelkiego rodzaju- m.in. instalacji wody ciepłej i chłodniczej, wody procesowej, lodowej, do produkcji
-innowacyjna dezynfekcja za pomocą roztworów nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego
-dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru
-płukanie sieci
-płukanie wodno-powietrzne (hydro-pneumatyczne)
-pobór prób i badanie wody
-systemy stałej dezynfekcji wody
-sprzedaż montaż zestawów dozujących
-sprzedaż i montaż promienników UV
-audyt higieniczny

Korzyści dla Państwa:
-gwarancja skuteczności
-krótkie terminy realizacji
-szybki czas wykonania usługi
-technologia bezpieczna dla materiałów instalacji, ludzi i środowiska naturalnego
-oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów

Korzystając z Naszych usług dostają Państwo gwarancję skutecznie i sprawnie wykonanego zabiegu czyszczenia i dezynfekcji bez ryzyka zmniejszenia żywotności materiałów instalacyjnych. Wszystkie prace prowadzone są atestowanymi środkami chemicznymi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

Skontaktuj się z Nami !