Czyszczenie i dezynfekcja specjalna

Najwyższa skuteczność w każdym przypadku

Enterkoki, pałeczki ropy błękitnej, gronkowce, paciorkowce

Istnieje grupa szczególnie niebezpiecznych i trudnych do wyeliminowania mikroorganizmów, zasiedlających instalacje, urządzenia wodociągowe oraz misy basenowe, których usunięcie wymaga zastosowania specjalnych zabiegów dezynfekcji i czyszczenia. Do tego typu drobnoustrojów zaliczyć należy pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), enterokoki, niektóre szczepy bakterii Escherichia coli, gronkowców i paciorkowców.

Specjalne zabiegi czyszczenia i dezynfekcji stosujemy, także w przypadkach dużych zaniedbań higienicznych, które doprowadziły do silnego obciążenia instalacji, bądź misy basenowej drobnoustrojami chorobotwórczymi i tradycyjne metody odkażania nie dają gwarancji pozbycia się ich.

Nasza usługa

Oferujemy Państwu czyszczenie i dezynfekcje specjalną w przypadku silnego zakażenia w wodzie przeznaczonej do spożycia (pitnej), instalacjach i  basenach z uporczywymi, trudnymi do usunięcia bakteriami, wirusami, pasożytami czy grzybami.

Korzyści dla Państwa

Dajemy gwarancję doprowadzenia obiektu i wody do wartości zgodnych z normami. Wykonane przez nas zabiegi dezynfekcji specjalistycznymi środkami firmy „Floran” są wyjątkowo skuteczne, jeśli chodzi o walkę z zanieczyszczeniami, a jednocześnie bezpieczne dla materiałów instalacyjnych, ludzi i środowiska.

Skontaktuj się z Nami !