Czyszczenie i dezynfekcja studni

Woda w studni z biegiem czasu ulega zanieczyszczeniu. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia jest gleba napływająca do studni wraz z wodą. Z czasem tworzy ona na dnie studni warstwę mułu, który jest pożywką do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Ponadto na ścianach studni oraz instalacji powstaje warstwa biofilmu będącego źródłem niebezpiecznych związków i bakterii.

Aby utrzymać wysoki poziom czystości studni niezbędne są czynności polegające na monitorowaniu i ocenie czystości sanitarnej ujęć. Wszystkie ujęcia wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) wymagają regularnego czyszczenia i dezynfekcji.

Nasza oferta

Doświadczenie w postaci kilkuset zdezynfekowanych i oczyszczonych studni rocznie, pozwala zagwarantować wysoką jakość oferowanych przez Nas usług oraz zaproponować konkurencyjne ceny. Oferujemy rozwiązanie dla studni kopanych i głębinowych oraz innych ujęć wody.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą:
– czyszczenie i dezynfekcja studni
– czyszczenie i dezynfekcja instalacji wody
– uszczelnianie studni
– dobór pomp i osprzętu dodatkowego
– montaż pomp i zestawów pompowych

Usługa dezynfekcji i czyszczenia studni obejmuje:
– wypompowanie wody ze studni
– wybranie warstwy mułu i osadów
– oczyszczenie mechaniczne i chemiczne
– uzupełnienie podsypki żwirowej
– dezynfekcję studni
– dezynfekcję instalacji wody
– dezynfekcję wody studziennej
– ocenę stanu technicznego studni wraz z pisemnym raportem
– badanie wody

Korzyści dla Państwa

Systematyczne i staranne przeprowadzanie zabiegów czyszczenia i dezynfekcji studni oraz dezynfekcja instalacji minimalizuje zagrożenia związane z rozwojem mikroorganizmów, a także tworzeniem się biofilmu na ścianach studni i we wnętrzu instalacji.

Właściwie przeprowadzone uszczelnienie studni minimalizuje zagrożenia związane z przenikaniem do studni zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.

Wszystkie usługi wykonujemy zgodnie z zaleceniem sanepidu, normami branżowymi.

Skontaktuj się z Nami !