Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody przeznaczonej do spożycia

Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) to nasza specjalność

Od roku 1990 w całej Europie, a od 2007 roku w Polsce pomagamy w utrzymaniu higieny w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia. Czyszcząc i dezynfekując ponad dwa tysiące zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) rocznie, opracowaliśmy najlepsze metody usuwania zanieczyszczeń. Posiadamy bogate doświadczenie oraz oferujemy rozwiązania optymalnie łączące skuteczne usuwaniem osadów z ochroną powierzchni i środowiska naturalnego.

Dzięki temu możemy dzisiaj zaproponować Państwu usługi na najwyższym, światowym poziomie, których najważniejszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobom korzystającym z wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową. Dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić poziom swoich usług, gwarantując idealnie dopasowanie się do potrzeb Klientów, jak i do standardów jakościowych podlegających dynamicznym zmianom.

Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników to kwestia doświadczenia

Czyszczenie zbiorników wodą pod ciśnieniem nie jest rozwiązaniem optymalnym. Prowadzi to do wzrostu szorstkości powierzchni i często powoduje jej uszkodzenia, a usunięcie biofilmu w rysach staje się niemożliwe. Ponadto wzrost szorstkości ścian zbiornika stwarza korzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów tworzących biofilm i utrudnia jego czyszczenie. Kolejnym często stosowanym rozwiązaniem jest czyszczenie ręczne, bez użycia środków chemicznych. W procesie tym nie usuwa się osadów mineralnych i biofilmu, a dezynfekcja związkami chloru często jest niewystarczająca.

Należy tutaj pamiętać o tym, że woda trafiająca do systemów wodociągowych, choć poddawana jest wielu procesom uzdatniającym ją do picia (są one bardzo ściśle regulowane prawnie), nie zawsze jest w pełni wolna od bakterii. Dodatkowym problemem są różnego rodzaju osady gromadzące się w sieci wodociągowej, które przedostają się później do wody pitnej. Czasem może dochodzić także do kontaktu z powietrzem, również w niektórych przypadkach prowadzącym do dodatkowego zanieczyszczenia.

W efekcie tych procesów dłuższe przetrzymywanie wody w przestrzeni zbiornika, szczególnie gdy jej ruch nie jest zbyt szybki, może prowadzić do rozwoju bakterii. Odpowiednia dezynfekcja takich konstrukcji utrudnia ten proces i sprawia, że woda utrzymuje wysoki standard jakościowy, gwarantując ludziom pełne bezpieczeństwo przy korzystaniu z niej.

Zdając sobie sprawę, iż modernizacja powierzchni zbiornika jest bardzo kosztowna, proponujemy chemiczno-mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) zwaną również „metodą płynną”. W ten sposób pomagamy wydłużyć czas eksploatacji zbiornika oraz czynimy procedurę czyszczenia szybszą, bezpieczniejszą i bardziej skuteczną. Oczywiście usługa czyszczenia zbiornika jest w naszym przypadku zawsze dopasowywana do indywidualnych potrzeb. Mamy duże doświadczenie w tego typu pracach, dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i jesteśmy w stanie zająć się dezynfekcją każdego obiektu. Dotyczy to nie tylko stosunkowo nowych zbiorników, ale także bardzo starych konstrukcji, które w wielu miastach po dziś dzień są intensywnie wykorzystywane.

Zbiorniki przelewowe, zbiorniki spożywcze, zbiorniki ppoż, zbiorniki specjalne

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację wody, większość instalacji posiada zbiorniki np. zbiorniki wyrównawcze. Niezależnie od materiałów, z których zbudowane są zbiorniki i zastosowanego sposobu dezynfekcji wody na ściankach zbiorników formuje się biofilm złożony z materii organicznej, bakterii i grzybów. Biofilm jest miejscem intensywnego rozwoju mikroorganizmów i źródłem wtórnych zakażeń wody. Regularnie (minimum raz do roku lub częściej) wykonywane zabiegi czyszczenia i dezynfekcji zbiorników, pozwolą zabezpieczyć się przed wtórnymi zakażeniami z cyrklowanej wody i podniosą komfort oraz bezpieczeństwo.

Usługa obejmuje:

 • kontrolę zbiornika wraz z dokumentacją zdjęciową
 • chemiczno-mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję
 • pobieranie próbek wody i badanie
 • na życzenie: czyszczenie przedsionków, piwnic z rurami i itp.

Korzyści dla Państwa:

 • gwarancja czystości mikrobiologicznej
 • krótki czas potrzebny na wykonanie usługi
 • wydłużenie czasu eksploatacji zbiornika
 • obniżenie kosztów
 • zmniejszenie zużycia środków do dezynfekcji wody
 • zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody
 • technologia przyjazna dla środowiska i pracowników
 • szybka reakcja w sytuacjach wyjątkowych

Oszczędność, bezpieczeństwo, ekologia

W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe rozwiązania, aby utrzymać właściwy poziom higieny w zbiorniku. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy szereg produktów i usług pozwalających zoptymalizować utrzymanie higieny i należyte funkcjonowanie zbiorników oraz sieci wodociągowych. Oferując kompleksowe rozwiązania, pomagamy zmniejszyć koszty i podnieść komfort oraz bezpieczeństwo funkcjonowania sieci wodociągowej. Ponadto Nasze usługi i produkty pomagają w spełnieniu coraz surowszych norm w zakresie ochrony środowiska.

Nasza firma, przeprowadzając czyszczenie zbiornika wody, zawsze działa w zgodzie z procedurami BHP, które nieustannie dopasowujemy do dynamicznie zmieniających się standardów. Bezpieczeństwo zawsze jest dla nas najważniejsze, dlatego nieustannie szkolimy swoich pracowników oraz wyposażamy ich w nowoczesnych sprzęt, ograniczający do minimum ryzyko wypadku. Dezynfekcję zbiorników zawsze przeprowadzimy dzięki temu sprawnie i jednocześnie w pełni bezpiecznie, gwarantując przy tym konkurencyjną cenę.

Można na nas polegać

Nasze wyposażenie jest używane wyłącznie w branży związanej z wodą pitną.. Wszystkie używane przez nas środki chemiczne i urządzenia posiadają wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. Pracujemy zgodnie z normami polskimi (PN-EN 805:2002, PN 1508:2002), niemieckimi (DVGW W291, W318, W319) i zaleceniami brytyjskimi (BSRIA AG1/2001.1).

Koszty wysokiej jakości usług są nieporównywalnie niższe od kosztów napraw i remontów zbiorników. Co jednak najważniejsze, nieprawidłowo wykonywane prace dezynfekcyjne zbiorników z wodą pitną mogą prowadzić do ich degradacji i pogłębiania problemu szybkiego zanieczyszczania się. Stosujemy metody gwarantujące wysoką skuteczność w procesie czyszczenia, która jednocześnie nie powoduje żadnych uszkodzeń w konstrukcji.

Oferujemy bardzo korzystne rozwiązania dla wszelkich typów obiektów.

Chętnie przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą wycenę. Zapraszamy do kontaktu już teraz. Bardzo dokładnie omówimy metodę, z której wykorzystaniem przeprowadzimy dezynfekcję zbiornika wody pitnej, jak i zaproponujemy najlepsze dla konkretnego przypadku rozwiązania. Oferujemy swoje wsparcie techniczne i gwarantujemy, że po wykonaniu usług czyszczenia woda przechowywana w zbiornikach nie straci swojej wysokiej jakości.

Skontaktuj się z Nami !