Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody przeznaczonej do spożycia

Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) to nasza specjalność

Od roku 1990 w całej Europie, a od 2007 roku w Polsce pomagamy w utrzymaniu higieny w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia. Czyszcząc i dezynfekując ponad dwa tysiące zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) rocznie, opracowaliśmy najlepsze metody usuwania zanieczyszczeń. Posiadamy bogate doświadczenie oraz oferujemy rozwiązania optymalnie łączące skuteczne usuwaniem osadów z ochroną powierzchni i środowiska naturalnego.

Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników to kwestia doświadczenia

Czyszczenie zbiorników wodą pod ciśnieniem nie jest rozwiązaniem optymalnym. Prowadzi to do wzrostu szorstkości powierzchni i często powoduje jej uszkodzenia, a usunięcie biofilmu w rysach staje się niemożliwe. Ponadto wzrost szorstkości ścian zbiornika stwarza korzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów tworzących biofilm i utrudnia jego czyszczenie. Kolejnym często stosowanym rozwiązaniem jest czyszczenie ręczne, bez użycia środków chemicznych. W procesie tym nie usuwa się osadów mineralnych i biofilmu, a dezynfekcja związkami chloru często jest niewystarczająca.

Zdając sobie sprawę, iż modernizacja powierzchni zbiornika jest bardzo kosztowna, proponujemy chemiczno-mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) zwaną również „metodą płynną”. W ten sposób pomagamy wydłużyć czas eksploatacji zbiornika oraz czynimy procedurę czyszczenia szybszą, bezpieczniejszą i bardziej skuteczną.

Zbiorniki przelewowe, zbiorniki spożywcze, zbiorniki ppoż, zbiorniki specjalne

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację wody większość instalacji posiada zbiorniki np. zbiorniki wyrównawcze. Niezależnie od materiałów, z których zbudowane są zbiorniki i zastosowanego sposobu dezynfekcji wody na ściankach zbiorników formuje się biofilm złożony z materii organicznej, bakterii i grzybów. Biofilm jest miejscem intensywnego rozwoju mikroorganizmów i źródłem wtórnych zakażeń wody. Regularnie (minimum raz do roku lub częściej) wykonywane zabiegi czyszczenia i dezynfekcji zbiorników, pozwolą zabezpieczyć się przed wtórnymi zakażeniami z cyrklowanej wody i podniosą komfort oraz bezpieczeństwo.

Usługa obejmuje:

– kontrolę zbiornika wraz z dokumentacją zdjęciową
– chemiczno-mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję
– pobieranie próbek wody i badanie
– na życzenie: czyszczenie przedsionków, piwnic z rurami i itp.

Korzyści dla Państwa:

– gwarancja czystości mikrobiologicznej
– krótki czas potrzebny na wykonanie usługi
– wydłużenie czasu eksploatacji zbiornika
– obniżenie kosztów
– zmniejszenie zużycia środków do dezynfekcji wody
– zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody
– technologia przyjazna dla środowiska i pracowników
– szybka reakcja w sytuacjach wyjątkowych

Oszczędność, bezpieczeństwo, ekologia

W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe rozwiązania, aby utrzymać właściwy poziom higieny w zbiorniku. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy szereg produktów i usług pozwalających zoptymalizować utrzymanie higieny i należyte funkcjonowanie zbiorników oraz sieci wodociągowych. Oferując kompleksowe rozwiązania pomagamy zmniejszyć koszty i podnieść komfort oraz bezpieczeństwo funkcjonowania sieci wodociągowej. Ponadto Nasze usługi i produkty pomagają w spełnieniu coraz surowszych norm w zakresie ochrony środowiska.

Można na Nas polegać

Nasze wyposażenie jest używane wyłącznie w branży związanej z wodą pitną. W swoich pracach wykorzystujemy ekologiczne, bezchlorkowe środki chemiczne firmy Floran GmbH. Wszystkie używane przez Nas środki chemiczne i urządzenia posiadają wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. Pracujemy zgodnie z normami polskimi (PN-EN 805:2002, PN 1508:2002), niemieckimi (DVGW W291, W318, W319) i zaleceniami brytyjskimi (BSRIA AG1/2001.1).

Koszty wysokiej jakości usług są nieporównywalnie niższe od kosztów napraw i remontów zbiorników.
Oferujemy bardzo korzystne rozwiązania dla wszelkich typów obiektów.
Chętnie przygotujemy dla Państwa niezobowiązująca wycenę.

Skontaktuj się z Nami !