Czyszczenie wymienników ciepła i instalacji CO

Bardzo drogi kamień

W wymiennikach ciepła i instalacjach centralnego ogrzewania dochodzi do odkładania się osadów złożonych z kamienia wodnego (kotłowego) i produktów korozji. Osady te powodują zwężanie się przekrojów przewodów instalacji, armatury lub urządzeń kontrolno – pomiarowych. Taki stan może spowodować w konsekwencji unieruchomienie całego układu na skutek miejscowej blokady przepływu lub zapchania elementów automatyki. Znacznie częściej jednak doprowadza on do znacznego obniżenia się sprawności instalacji co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania oraz wymienniki ciepła powinny być okresowo chemicznie czyszczone. Ocenia się, że w celu zachowania ekonomicznej i sprawnej instalacji C.O. należy czyścić instalacje co 5 – 8 lat. Chemiczne czyszczenie polega na przepuszczeniu przez układ mieszaniny chemikaliów, które rozpuszczają zalegające osady. Mieszanina chemikaliów zawiera dodatkowo inhibitory korozji, co zmniejsza szybkość korozji oraz ogranicza odkładanie się osadu i przedłuża żywotność instalacji.

Każda instalacja jest inna. Dlatego też chemiczne czyszczenie instalacji powadzimy zróżnicowanymi metodami z zastosowaniem środków chemicznych najwyższej jakości. Oferujemy rozwiązania przygotowane specjalnie dla Państwa instalacji.

Nasza oferta zawiera:
– ocenę stanu instalacji C.O.
– montaż instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia
– czyszczenie chemiczne
– płukanie
– kontrola skuteczności procesu
– płukanie wodno-powietrzne (odmulanie instalacji)
– napełnianie instalacji wodą o odpowiedniej jakości
– dozowanie inhibitorów korozji
– badania wody i nadzór nad instalacją
– przygotowanie wody do celów napełniania instalacji
– uzdatnianie wody do celów grzewczych

Korzyści dla Państwa

Dzięki okresowemu czyszczeniu chemicznemu układów centralnego ogrzewania i wymienników ciepła:
– przedłuża się sprawność instalacji
– obniżają się koszty ogrzewania
– zwiększa się żywotność instalacji
– zwiększa się bezawaryjność urządzeń

Gwarantujemy skuteczne usunięcie kamienia kotłowego i produktów korozji z układu centralnego ogrzewania, co w sposób znaczący przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy całej instalacji. Wszystkie usługi wykonuje wykwalifikowany personel. Stosujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska i materiałów instalacji. Zapewniamy krótkie terminy i szybki czas realizacji.

Skontaktuj się z Nami !