czyszczenie instalacji

Płukanie instalacji CO i czyszczenie wymienników ciepła

W wymiennikach ciepła i instalacjach centralnego ogrzewania dochodzi do odkładania się osadów złożonych z kamienia wodnego (kotłowego) i produktów korozji. Osady te powodują zwężanie się przekrojów przewodów instalacji, armatury lub urządzeń kontrolno – pomiarowych. Taki stan może spowodować w konsekwencji unieruchomienie całego układu na skutek miejscowej blokady przepływu lub zapchania elementów automatyki. Znacznie częściej jednak doprowadza on do znacznego obniżenia się sprawności instalacji co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.  W takim przypadku szczególnie istotne jest regularne czyszczenie i płukanie układu CO.

Czyszczenie sieci centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania oraz wymienniki ciepła powinny być okresowo chemicznie czyszczone. Ocenia się, że w celu zachowania ekonomicznej i sprawnej instalacji CO należy wykonać czyszczenie i płukanie układu co 5 – 8 lat.

Chemiczne czyszczenie i płukanie sieci centralnego ogrzewania polega na przepuszczeniu przez układ mieszaniny chemikaliów, które rozpuszczają zalegające osady. Mieszanina chemikaliów zawiera dodatkowo inhibitory korozji, co zmniejsza szybkość korozji oraz ogranicza odkładanie się osadu i przedłuża żywotność instalacji.

Każda instalacja jest inna. Dlatego też chemiczne czyszczenie i płukanie układu CO powadzimy zróżnicowanymi metodami z zastosowaniem środków chemicznych najwyższej jakości. Oferujemy rozwiązania przygotowane specjalnie dla Państwa instalacji.

Płukanie instalacji CO

Instalacja CO napełniana jest wodą, która pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej i nie jest zdemineralizowana. Wiąże się to z występowaniem wielu negatywnych procesów fizykochemicznych, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia i zmniejszenia wydajności całej instalacji. Gromadzące się w grzejnikach, przewodach rurowych i wymiennikach ciepła osady, szlam i kamień powodują z czasem coraz większą niedrożność, która wpływa negatywnie na przenoszenie ciepła i wydajność systemu. Aby nie doszło do ich powstania, należy pamiętać o regularnym przepłukiwaniu instalacji grzewczych. To metoda, dzięki której można oczyścić efektywnie cały system grzewczy z wszelkich zanieczyszczeń. Jeśli instalacja nie działa tak jak powinna, to znak, że najwyższy czas przeprowadzić płukanie.

Płukanie CO przynosi wiele korzyści

Największe zagrożenie dla nieczyszczonej sieci centralnego ogrzewania stanowi korozja, która prowadzi do uszkodzenia przewodów i zaworów, a w przypadkach skrajnego zaniedbania może objąć swoim działaniem również powierzchnię grzejników. Innym negatywnym zjawiskiem jest gromadzenie się kamienia, któremu sprzyja fakt, że woda dostarczana z sieci jest podgrzewana. Nadmiar kamienia i ich rozmiar może uszkodzić poszczególne elementy instalacji. Szlam wydaje się najmniejszym zagrożeniem, jednak jego kumulacja prowadzi do zatykania się przewodów, a tym samym obniża wydajność całego systemu. Płukanie sieci centralnego ogrzewania i płukanie instalacji CO, to metoda, o której należy pamiętać zwłaszcza w kontekście profilaktyki. Prawidłowo przeprowadzony proces płukania instalacji centralnego ogrzewania zapobiega zapowietrzaniu się grzejników, dzięki czemu ogrzewanie spełnia oczekiwaną wydajność. Warto pamiętać, że płukanie instalacji CO jest konieczne również w przypadku montażu nowego kotła i wymiany grzejników.

Czyszczenia i płukania układu CO – oferta

Nasza oferta w zakresie oceny, czyszczenia i płukania sieci centralnego ogrzewania zawiera:

– ocenę stanu instalacji centralnego ogrzewania

– montaż instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia CO

– czyszczenie chemiczne instalacji CO

– płukanie instalacji CO

– kontrola skuteczności procesu

– wodno-powietrzne płukanie instalacji (odmulanie instalacji CO)

– napełnianie instalacji CO wodą o odpowiedniej jakości

– dozowanie inhibitorów korozji

– badania wody i nadzór nad instalacją CO

– przygotowanie wody do celów napełniania instalacji

– uzdatnianie wody do celów grzewczych

Co daje regularne czyszczenie i płukanie CO?

Dzięki okresowemu czyszczeniu chemicznemu i płukaniu instalacji układów centralnego ogrzewania i wymienników ciepła:

– przedłuża się sprawność instalacji CO

– obniżają się koszty ogrzewania

– zwiększa się żywotność instalacji CO

– zwiększa się bezawaryjność urządzeń

Gwarantujemy skuteczne usunięcie kamienia kotłowego i produktów korozji z układu centralnego ogrzewania, co w sposób znaczący przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy całej instalacji. Wszystkie usługi wykonuje wykwalifikowany personel. Stosujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska i materiałów instalacji. Zapewniamy krótkie terminy i szybki czas realizacji.

Skontaktuj się z Nami !