Inne

Pomocne produkty i rozwiązania

W Naszej ofercie znajdą Państwo ponadto:

Inhibitory korozji  z dopuszczeniem do wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), firmy FLORAN:
– inhibitory fosfoniowo – silikatowe
– inhibitory ortofosforanowe
– inhibitory polifosforanowe
– inhibitory mieszane

Biocydy do zastosowań w chłodnictwie i ogrzewnictwie oraz przemyśle spożywczym:
-utleniające
-nieutleniające

Środki do czyszczenia instalacji C.O.:
Szeroka gama środków chemicznych do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania i wymienników ciepła producentów polskich i zagranicznych. Posiadamy środki do każdego rodzaju instalacji.

Aparatura pomiarowa

Zestawy dozujące 

Promienniki UV do dezynfekcji wody 

Materiały eksploatacyjne dla stacji uzdatniania wody:
m.in.: złoża filtracyjne, nadmanganian potasu, podchloryn sodu, sól tabletkowaną

Skontaktuj się z Nami !