• CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA INSTALACJI

  Instalacje wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych czy też użyteczności publicznej ulegają zanieczyszczeniom i naturalnym procesom odkładania osadów. W ich wnętrzu na ściankach tworzy się trudny do usunięcia biofilm stanowiący warstwę bakterii, grzybów, pleśni i osadów nieorganicznych. Bakterie rozwijające się w biofilmie są trudne do usunięcia i odporne na wiele zabiegów dezynfekcyjnych, a w sprzyjających okolicznościach rozwijają się w bardzo szybkim tempie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia użytkowników takiej wody.

  Korzystając z Naszych usług dostają Państwo gwarancję

 • CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA ZBIORNIKÓW

  Od roku 1990 w całej Europie, a od 2007 roku w Polsce pomagamy w utrzymaniu higieny w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia. Czyszcząc i dezynfekując ponad dwa tysiące zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) rocznie, opracowaliśmy najlepsze metody usuwania zanieczyszczeń. Posiadamy bogate doświadczenie oraz oferujemy rozwiązania optymalnie łączące skuteczne usuwaniem osadów z ochroną powierzchni i środowiska naturalnego.

  Nasze wyposażenie jest używane wyłącznie w branży związanej z wodą pitną. W swoich pracach wykorzystujemy ekologiczne, bezchlorkowe środki chemiczne firmy Floran GmbH. Wszystkie

 • CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

  Wodociągi stanowią rozbudowaną i skomplikowaną sieć dystrybucji wody. Aby utrzymać odpowiednią jakość wody dużych systemach konieczne jest stosowanie skutecznych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji oraz systematycznego monitoringu stanu higienicznego wody. Sieci wodociągowe w polskich warunkach klimatycznych charakteryzują się dużą awaryjnością. Często dochodzi do rozszczelnień i pękania przewodów, co wiąże się z niebezpieczeństwem zakażenia instalacji bakteriami chorobotwórczymi lub zanieczyszczeniami o charakterze chemicznym. Awaryjność sieci wodociągowych wiąże się z zastosowanymi materiałami instalacyjnymi. Budowane w latach 60, 70 i 80 – tych, przewody wodociągowe stanowiące większość funkcjonujących

 • MONTAŻ SYSTEMÓW DO DEZYNFEKCJI WODY, USUWANIE LEGIONELLI

  Automatyzacja dostawy wody wymaga wody o określonych parametrach. W tym celu konieczne są odpowiednie systemy dozowania środków chemicznych. Pozwalają one na utrzymanie zamierzonego stężenia środka chemicznego w wodzie, dzięki czemu zapewniają bezpieczną eksploatację układów wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) i procesowej, technicznej czy chłodniczej. Systemy dozowania charakteryzują się prostą obsługą, wysoką skutecznością działania, dokładnym dozowaniem preparatów chemicznych i pełnym bezpieczeństwem. Z nami zaoszczędzicie Państwo czas i pieniądze zapewniając sobie wygodę i skuteczność.

  Konieczność dokonywania regularnych badań wody pitnej pod względem obecności bakterii