Obsługa i modernizacja SUW

Zmniejszymy koszty i podnosimy efektywność

Stacje uzdatniania wody wymagają profesjonalnej obsługi oraz systematycznych przeglądów. Wyczerpane złoża filtracyjne, drobne usterki powodują, że SUW nie tylko nie spełnia już swojej funkcji, ale może doprowadzić do pogorszenia się jakości wody. Stała kontrola właściwości parametrów pozwoli kontrolować stan zużycia złóż, określić konieczność ich wymiany lub regeneracji. Ciągła kontrola nad pracą stacji jak również nowoczesne systemy sterowania w połączeniu z modernizacja procesu uzdatniania wody przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa dystrybucji oraz obniżają znacząco zużycie energii.

Nasza oferta

Zakres oferowanych usług obejmuje:
-nowe koncepcje SUW
-wymianę i regenerację złóż filtracyjnych
-wymianę lub modernizację filtrów
-przegląd i wymianę urządzeń sterowniczych
-przegląd i wymianę armatury
-przegląd, wymianę, modernizację układów dozowania i dezynfekcji
-dostawę preparatów chemicznych
-doradztwo w zakresie obsługi i modernizacji stacji uzdatniania wody

Korzyści dla Państwa

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody pozwala skrócić czas realizacji remontów i modernizacji, zoptymalizować koszty oraz zapewnia poprawną ich pracę. Korzystamy jedynie z materiałów i usług sprawdzonych i niezawodnych dostawców.

Skontaktuj się z Nami !