CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA ZBIORNIKÓW

Od roku 1990 w całej Europie, a od 2007 roku w Polsce pomagamy w utrzymaniu higieny w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia. Czyszcząc i dezynfekując ponad dwa tysiące zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) rocznie, opracowaliśmy najlepsze metody usuwania zanieczyszczeń. Posiadamy bogate doświadczenie oraz oferujemy rozwiązania optymalnie łączące skuteczne usuwaniem osadów z ochroną powierzchni i środowiska naturalnego.

Nasze wyposażenie jest używane wyłącznie w branży związanej z wodą pitną. W swoich pracach wykorzystujemy ekologiczne, bezchlorkowe środki chemiczne firmy Floran GmbH. Wszystkie używane przez Nas środki chemiczne i urządzenia posiadają wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. Pracujemy zgodnie z normami polskimi (PN-EN 805:2002, PN 1508:2002), niemieckimi (DVGW W291, W318, W319) i zaleceniami brytyjskimi (BSRIA AG1/2001.1).

Cofnij
 • Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników Kraków

  Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników oraz magistrali i orurowania w Krakowie. Zbiorniki  o objętości 2 x 12 000 m3.

   

 • Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody ultraczystej

  Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody ultraczystej (do iniekcji, WFI) w Lublinie. Pojedynczy zbiornik o pojemności 40 m3.

   

 • Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników w Olsztynie

  Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody spożywczej i do produkcji w Olsztynie. Pojedynczy zbiornik wolno-stojący o pojemności 500 m3.

   

 • Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika w Kolbuszowej

  Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wykonanego z cegły w Kolbuszowej. Zbiornik o pojemności 200 m3.