Uzdatnianie, oczyszczanie i odkażanie wody pitnej

Obok badań mikrobiologicznych woda pitna powinna być poddana analizie fizykochemicznej. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości związków chemicznych w wodzie pitnej prowadzi do pogorszenia jej właściwości zdrowotnych i organoleptycznych oraz stwarza warunki do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Długotrwałe oddziaływanie takiej wody, może powodować osadzanie się kamienia w instalacjach i współpracujących z nią urządzeniach oraz prowadzić do korozji materiałów, z których wykonana jest sieć wodociągowa. Spożywanie wody niespełniającej wymogów fizykochemicznych nie pozostaje, także bez wpływu na zdrowie człowieka. Dlatego wymagane jest jej oczyszczanie i odkażanie.

Dobierzemy usługi do Twoich potrzeb – optymalnie i korzystnie cenowo

Metody uzdatniania

Aby skorygować skład chemiczny wody pitnej konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich zabiegów uzdatniania wody poprzez oczyszczanie i odkażanie poprzedzonych jej analizą i doborem odpowiednich rozwiązań.

Uzdatnianie H2O, tj. oczyszczanie i odkażanie wody pitnej można przeprowadzić przy pomocy następujących metod:
– Odżelazianie i odmanganianie
– Filtracja na węglu aktywnym
– Usuwanie azotanów
– Zmiękczanie wody
– Filtry mechaniczne
– Usuwanie nieprzyjemnego zapachu, barwy i mętności
– Dezynfekcja lampami UV

Opis metod

Odżelazianie i odmanganianie stosuje się w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości żelaza i manganu. Związki te powodują zmianę barwy i mętność wody pitnej, co niekorzystnie wpływa na jej właściwości organoleptyczne. Zostawiają również rdzawe osady na instalacjach i urządzeniach sanitarnych. Odżelazianie i odmanganianie polega na przeprowadzeniu rozpuszczonych w wodzie związków żelaza i manganu w formy nierozpuszczalne a następnie osadzeniu ich na filtrze na odpowiednim złożu. W procesie tym można również usuwać nieprzyjemny zapach wody pitnej.

Oczyszczanie, odkażanie oraz filtracja na węglu aktywnym polega na przepuszczeniu wody przez złoże z węgla aktywnego, co poprawia właściwości organoleptyczne i usuwa przebarwienia pochodzące od rozpuszczonych związków organicznych. Złoża węgla aktywnego powinny być okresowo wymieniane. W przypadku wody chlorowanej węgiel aktywny usuwa chlor i jego związki.

Usuwanie azotanów przeprowadza się za pomocą żywic jonowymiennych. Żywice te wykazują właściwości selektywne w stosunku do azotanów a ich użycie jest zalecane na terenach, na których jest prowadzona intensywna gospodarka rolna z zastosowaniem nawozów sztucznych. Wysoki poziom azotanów jest bardzo groźny dla zdrowia dzieci i może prowadzić do powstania choroby zwanej sinicą.

Zmiękczanie wody pitnej uzyskuje się na drodze wymiany jonowej w zmiękczaczach kolumnowych ze złożem zeolitowym. Częstość regeneracji złoża zależy od twardości wody oraz wielkości jej zużycia. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki dobiera się odpowiedni zmiękczacz. Odpowiednio zmiękczona woda wydłuża żywotność urządzeń grzewczych, pralniczych, sanitarnych i kuchennych, a także zmniejsza zużycie detergentów i środków piorących. Używanie zmiękczonej wody pitnej ma wpływ na miękkość i nawilżenie skóry.

Filtry mechaniczne to proste w konstrukcji i łatwe w montażu urządzenia, dzięki którym pozbędziemy się z wody piasku, rdzy, zawiesin oraz utlenionych związków żelaza. Filtry oczyszczające i odkażające pitną wodę nie powodują dużego spadku ciśnienia i nadają się do każdej instalacji.

Lampy UV – zasada działania polega na natychmiastowym niszczeniu mikroorganizmów bytujących w wodzie poprzez naświetlanie jej promieniami UV. Lampy takie charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością działania oraz łatwością obsługi a zwarta obudowa pozwala na zamontowanie ich w każdej instalacji.

Nasza oferta

W skład naszej oferty wchodzą:
– Pobór prób wody do badań
– Wykonanie badania wody
– Dokonanie oglądu instalacji w celu doboru zestawu filtracyjnego
– Dobór, wycena i sprzedaż zestawu
– Montaż i uruchomienie
– Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
– Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Korzyści dla Państwa

Oferowane kompleksowe usługi – badanie i uzdatnianie poprzez oczyszczanie i odkażanie wody pitnej pozwolą Państwu zminimalizować koszty, oszczędzić czas oraz łatwo i bezpiecznie korzystać z czystej i zdrowiej wody pitnej. Wszystkie usługi wykonujemy zgodnie normami branżowymi i przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami