Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Wodociągi stanowią rozbudowaną i skomplikowaną sieć dystrybucji wody. Aby utrzymać odpowiednią jakość wody dużych systemach, konieczne jest stosowanie skutecznych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji oraz systematycznego monitoringu stanu higienicznego wody. Przeprowadzamy kompleksowe czyszczenie sieci wodociągowej z wykorzystaniem środków chemicznych, które są jednocześnie bezpieczne dla osób korzystających z instalacji.

Kontrola i monitoring sieci wodociągowej

Sieci wodociągowe w polskich warunkach klimatycznych charakteryzują się dużą awaryjnością. Często dochodzi do rozszczelnień i pękania przewodów, co wiąże się z niebezpieczeństwem zakażenia instalacji bakteriami chorobotwórczymi lub zanieczyszczeniami o charakterze chemicznym. Szczególnie ważna jest więc regularna kontrola i monitoring sieci wodociągowej.

Awaryjność wodociągów wiąże się z zastosowanymi materiałami instalacyjnymi. Budowane w latach 60., 70. i 80. przewody wodociągowe stanowiące większość funkcjonujących obecnie rurociągów, często ulegają awariom. Prowadzi to do pogorszenia jakości przepływającej wody, która ulega wtórnemu skażeniu mikrobiologicznemu.

Obok konieczności wymiany sieci przesyłowych, związanej z dużymi nakładami finansowymi, utrzymanie dobrej jakości sieci wodociągowych wiąże się z systematycznym czyszczeniem i dezynfekcją rurociągów. W długo nieczyszczonych i nieodkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi intensywnie proces korozji biologicznej prowadzący do powstania niebezpiecznych wżerów. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a jednocześnie tworzą trudne do usunięcia konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory

Czyszczenie instalacji wodociągowych

Do czyszczenia rurociągów i dezynfekcji przewodów wodociągowych wykorzystujemy m.in środki chemiczne. Są to zazwyczaj roztwory silnych utleniaczy, takie jak: podchloryn sodu, dwutlenek chloru oraz nadtlenek wodoru z kwasem nadoctowym. Istnieje również opcja zdezynfekowania instalacji wodnej poprzez zastosowanie zasad lub kwasów organicznych i nieorganicznych. Niekiedy wykonuje się również płukanie wodno-powietrzne, jednak jest to możliwe jedynie w określonych przypadkach.

Dezynfekcja instalacji wodociągowej jest niezwykle potrzebna. W ten sposób można upewnić się, że woda trafiająca do docelowych użytkowników będzie odpowiednio czysta. Konieczne jest przeprowadzanie dezynfekcji regularnie, by możliwe było zachowanie właściwych parametrów cieczy przez cały czas. Każdorazowo taka czynność musi zostać wykonana z wykorzystaniem jak najbardziej profesjonalnych metod i skutecznych środków chemicznych. Po zakończeniu dezynfekcji warto również przeprowadzić dodatkowe próby, które pozwalają na sprawdzenie, czy proces przebiegł prawidłowo.

Czyszczenie rurociągów podchlorynem sodu – chlorowanie

Podchloryn sodu, choć najpowszechniej używany nie daje gwarancji usunięcia biofilmu bakteryjnego, a skuteczność jego działania jest w dużym stopniu uzależniona od wartości pH (im niższe pH tym wyższa skuteczność podchlorynu). Niestety zmniejszenie pH pociąga za sobą zwiększenie właściwości korozyjnych, a co za tym idzie skrócenie żywotności instalacji i większą jej podatność na tworzenie biofilmu.

Z uwagi na powyższe właściwości czyszczenie rurociągów przy pomocy podchlorynu sodu w wielu krajach jest zastępowane dużo bardziej skutecznymi i bezpiecznymi środkami.

Dezynfekcja sieci wodociągowej dwutlenkiem chloru

Zastosowanie dwutlenku chloru do dezynfekcji wody wiąże się z jego selektywnymi właściwościami utleniającymi. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, co prowadzi do śmierci komórki. Z uwagi na swoją selektywność działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje silnie korozyjnie na materiały instalacyjne. Wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów, wyższa.

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Nadtlenek wodoru wraz z kwasem nadoctowym charakteryzuje się niezwykle silną skutecznością w usuwaniu biofilmu bakteryjnego. W obecności substancji organicznych rozpada się on z wydzieleniem wolnego tlenu, który ma silne właściwości dezynfekcyjne. Zakres jego działania obejmuje w dużym stopniu także przetrwalnikowe formy mikroflory, dzięki czemu efekt przeprowadzonej dezynfekcji jest długotrwały. Dodatkową zaletą stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest brak oddziaływania na materiały, z których wykonana jest sieć. Powyższe właściwości pozwalają na bezpieczne, szybkie i skuteczne dezynfekowanie sieci wodociągowej i gwarancję długotrwałego efektu.

Sprawne czyszczenie i odkamienianie rur wodociągowych

W skład naszej oferty wchodzi:

 • czyszczenie i dezynfekcja chemiczna sieci wodociągowych
 • innowacyjna dezynfekcja za pomocą roztworów nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego
 • dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru
 • płukanie sieci wodociągowej
 • płukanie wodno-powietrzne (hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowej)
 • pobór i badanie wody

Korzyści dla Państwa to m.in:

 • kontrola sieci wodociągowej – bezpieczeństwo
 • gwarancja skuteczności
 • krótkie terminy realizacji
 • szybki czas wykonania usługi
 • technologia czyszczenia rurociągów bezpieczna dla materiałów sieci, ludzi i środowiska naturalnego
 • oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów

Monitoring sieci wodociągowej

Zajmujemy się również monitoringiem sieci wodociągowej. W tym celu wykorzystujemy specjalny system telemetryczny, pozwalający na szybkie sprawdzenie dokładnych parametrów instalacji w czasie rzeczywistym. W ten sposób możemy reagować na wszelkie nieprawidłowości od razu. Dane są przesyłane do naszej centrali. Specjaliści wiedzą, jak interpretować podane informacje. Bardzo często monitoring sieci wodociągowej pozwala na wykrycie awarii na tyle wcześnie, by możliwe było szybkie zareagowanie, zanim jeszcze dojdzie do wystąpienia zagrożenia dla użytkowników.

Najważniejsze zalety monitoringu sieci wodociągowej:

 • szybkie reagowanie na zanieczyszczenia,
 • obserwacja stanu rur,
 • reagowanie na ewentualne awarie,
 • wszystkie niezbędne dane zebrane w jednym miejscu.

Monitoring sieci wodociągowej to usługa skierowana przede wszystkim do władz miejskich i właścicieli większych terenów. Kontrolowanie instalacji jest bowiem możliwe na dość dużym obszarze. Każdorazowo metoda naszej pracy jest dostosowywana do charakterystyki sieci wodociągowej i jej aktualnego stanu.

Kontrolowanie obecności w sieci wodociągowej sprawia, że instalacja może na dłużej zapewniać prawidłowe działanie, a w jej obrębie nie dojdzie do awarii, które wpływałyby negatywnie na jakość wody. To właśnie dlatego dobrym pomysłem jest postawienie na tę usługę równolegle z przeprowadzaniem regularnego czyszczenia sieci wodociągowych.

Płukanie sieci wodociągowych

Sieci wodociągowe mogą być również płukane, choć nie jest to alternatywa dla ich dokładnego czyszczenia. Taka usługa stanowi jedynie dopełnienie kompleksowej dezynfekcji. Cały proces bazuje na wprowadzeniu do sieci strumienia sprężonego powietrza. Ciśnienie powinno znacznie przekraczać to, które znajduje się aktualnie w wodociągu. Dzięki temu woda zaczyna przepływać znacznie szybciej. Skutkuje to możliwością oderwania się szlamu, mułu i innych zanieczyszczeń półtwardych z powierzchni rur. Taki sposób działania często jest wykorzystywany w połączeniu z dezynfekcją. Zestaw obu usług pozwala bowiem na uzyskanie znacznie większej skuteczności, pozbywając się zarówno zanieczyszczeń stałych, jak i mikroorganizmów niewidocznych dla ludzkiego oka. Płukanie usprawnia również przepływ wody.

Dlaczego warto przeprowadzić profesjonalne czyszczenie sieci wodociągowej?

Czyszczenie sieci wodociągowej powinno być przeprowadzane przez specjalistów. Wykonanie tej czynności na własną rękę zazwyczaj pozwala na zdezynfekowanie tylko fragmentu instalacji, i to nie zawsze w odpowiednio skuteczny sposób. Specjaliści dysponują wydajnymi środkami chemicznymi, które pozwalają na usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z wody. Mowa tu przede wszystkim o mikroorganizmach, które mogą powodować rozwój poważnych chorób, zwłaszcza jeśli chodzi o ciecz przeznaczoną do picia.

Sieci wodociągowe mogą z czasem ulegać niszczeniu, co wynika z ciągłego oddziaływania wilgoci i szkodliwych związków. Regularne czyszczenie instalacji pozwala m.in. na zapobieganie pojawieniu się rdzy. Zniszczona powierzchnia rur jest bardziej podatna na pojawianie się siedlisk mikroorganizmów. Takie elementy szybciej też ulegają niszczeniu i poważnym awariom, wymagającym przeprowadzenia kosztownych napraw.