Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Wodociągi stanowią rozbudowaną i skomplikowaną sieć dystrybucji wody. Aby utrzymać odpowiednią jakość wody dużych systemach konieczne jest stosowanie skutecznych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji oraz systematycznego monitoringu stanu higienicznego wody.

Kontrola i monitoring sieci wodociągowej

Sieci wodociągowe w polskich warunkach klimatycznych charakteryzują się dużą awaryjnością. Często dochodzi do rozszczelnień i pękania przewodów, co wiąże się z niebezpieczeństwem zakażenia instalacji bakteriami chorobotwórczymi lub zanieczyszczeniami o charakterze chemicznym. Szczególnie ważna jest więc regularna kontrola i monitoring sieci wodociągowej.

Awaryjność wodociągów wiąże się z zastosowanymi materiałami instalacyjnymi. Budowane w latach 60, 70 i 80 – tych, przewody wodociągowe stanowiące większość funkcjonujących obecnie rurociągów, często ulegają awariom. Prowadzi to do pogorszenia jakości przepływającej wody, która ulega wtórnemu zakażeniu mikrobiologicznemu.

Obok konieczności wymiany sieci przesyłowych, związanej z dużymi nakładami finansowymi, utrzymanie dobrej jakości sieci wodociągowych wiąże się z systematycznym czyszczeniem i dezynfekcją rurociągów. W długo nieczyszczonych i nieodkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi intensywnie proces korozji biologicznej prowadzący do powstania niebezpiecznych wżerów. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a jednocześnie tworzą trudne do usunięcia konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory.

Czyszczenie instalacji wodociągowych

Do czyszczenia rurociągów i dezynfekcji przewodów wodociągowych wykorzystujemy m.in środki chemiczne. Są to zazwyczaj roztwory silnych utleniaczy, takie jak: podchloryn sodu, dwutlenek chloru oraz nadtlenek wodoru z kwasem nadoctowym.

Czyszczenie rurociągów podchlorynem sodu – chlorowanie

Podchloryn sodu, choć najpowszechniej używany nie daje gwarancji usunięcia biofilmu bakteryjnego, a skuteczność jego działania jest w dużym stopniu uzależniona od wartości pH (im niższe pH tym wyższa skuteczność podchlorynu). Niestety zmniejszenie pH pociąga za sobą zwiększenie właściwości korozyjnych, a co za tym idzie skrócenie żywotności instalacji i większą jej podatność na tworzenie biofilmu.

Z uwagi na powyższe właściwości czyszczenie rurociągów przy pomocy podchlorynu sodu w wielu krajach jest zastępowane dużo bardziej skutecznymi i bezpiecznymi środkami.

Dezynfekcja sieci wodociągowej dwutlenkiem chloru

Zastosowanie dwutlenku chloru do dezynfekcji wody wiąże się z jego selektywnymi właściwościami utleniającymi. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, co prowadzi do śmierci komórki. Z uwagi na swoją selektywność działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje silnie korozyjnie na materiały instalacyjne. Wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów, wyższa.

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Nadtlenek wodoru wraz z kwasem nadoctowym charakteryzuje się niezwykle silną skutecznością w usuwaniu biofilmu bakteryjnego. W obecności substancji organicznych rozpada się on z wydzieleniem wolnego tlenu, który ma silne właściwości dezynfekcyjne. Zakres jego działania obejmuje w dużym stopniu także przetrwalnikowe formy mikroflory, dzięki czemu efekt przeprowadzonej dezynfekcji jest długotrwały. Dodatkową zaletą stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest brak oddziaływania na materiały, z których wykonana jest sieć. Powyższe właściwości pozwalają na bezpieczne, szybkie i skuteczne dezynfekowanie sieci wodociągowej i gwarancję długotrwałego efektu.

Sprawne czyszczenie i odkamienianie rur wodociągowych

W skład naszej oferty wchodzi:

– czyszczenie i dezynfekcja chemiczna sieci wodociągowych
– innowacyjna dezynfekcja za pomocą roztworów nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego
– dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru
– płukanie sieci wodociagowej
– płukanie wodno-powietrzne (hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowej)
– pobór i badanie wody

Korzyści dla Państwa to m.in:

– kontrola sieci wodociągowej – bezpieczeństwo
– gwarancja skuteczności
– krótkie terminy realizacji
– szybki czas wykonania usługi
– technologia czyszczenia rurociągów bezpieczna dla materiałów sieci, ludzi i środowiska naturalnego
– oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów

Skontaktuj się z Nami !