Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Bezpieczne instalacje i sieci wodociągowe

Wodociągi stanowią rozbudowaną i skomplikowaną sieć dystrybucji wody. Aby utrzymać odpowiednią jakość wody dużych systemach konieczne jest stosowanie skutecznych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji oraz systematycznego monitoringu stanu higienicznego wody. Sieci wodociągowe w polskich warunkach klimatycznych charakteryzują się dużą awaryjnością. Często dochodzi do rozszczelnień i pękania przewodów, co wiąże się z niebezpieczeństwem zakażenia instalacji bakteriami chorobotwórczymi lub zanieczyszczeniami o charakterze chemicznym. Awaryjność sieci wodociągowych wiąże się z zastosowanymi materiałami instalacyjnymi. Budowane w latach 60, 70 i 80 – tych, przewody wodociągowe stanowiące większość funkcjonujących obecnie rurociągów, często ulegają awariom. Prowadzi to do pogorszenia jakości przepływającej wody, która ulega wtórnemu zakażeniu mikrobiologicznemu. Coraz częstszym problemem staje się biofilm. Obok konieczności wymiany sieci przesyłowych, związanej z dużymi nakładami finansowymi, utrzymanie dobrej jakości sieci wodociągowych wiąże się z systematycznym czyszczeniem i dezynfekcją rurociągów. W długo nieczyszczonych i nieodkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi intensywnie proces korozji biologicznej prowadzący do powstania niebezpiecznych wżerów. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a jednocześnie tworzą trudne do usunięcia konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory.

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodociągowych

Do czyszczenia i dezynfekcji przewodów wodociągowych wykorzystujemy m.in środki chemiczne. Są to zazwyczaj roztwory silnych utleniaczy, takie jak: podchloryn sodu, dwutlenek chloru oraz nadtlenek wodoru z kwasem nadoctowym.

Dezynfekcja podchlorynem sodu – chlorowanie

Podchloryn sodu, choć najpowszechniej używany nie daje gwarancji usunięcia biofilmu bakteryjnego, a skuteczność jego działania jest w dużym stopniu uzależniona od wartości pH (im niższe pH tym wyższa skuteczność podchlorynu). Niestety zmniejszenie pH pociąga za sobą zwiększenie właściwości korozyjnych, a co za tym idzie skrócenie żywotności instalacji i większą jej podatność na tworzenie biofilmu. Z uwagi na powyższe właściwości podchloryn sodu w wielu krajach jest zastępowany dużo bardziej skutecznymi i bezpiecznymi środkami.

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Zastosowanie dwutlenku chloru do dezynfekcji wody wiąże się z jego selektywnymi właściwościami utleniającymi. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, co prowadzi do śmierci komórki. Z uwagi na swoją selektywność działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje silnie korozyjnie na materiały instalacyjne. Wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów, wyższa.

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym

Nadtlenek wodoru wraz z kwasem nadoctowym charakteryzuje się niezwykle silną skutecznością w usuwaniu biofilmu bakteryjnego. W obecności substancji organicznych rozpada się on z wydzieleniem wolnego tlenu, który ma silne właściwości dezynfekcyjne. Zakres jego działania obejmuje w dużym stopniu także przetrwalnikowe formy mikroflory, dzięki czemu efekt przeprowadzonej dezynfekcji jest długotrwały. Dodatkową zaletą stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest brak oddziaływania na materiały, z których wykonana jest sieć. Powyższe właściwości pozwalają na bezpieczne, szybkie i skuteczne zdezynfekowanie sieci wodociągowej i gwarancję długotrwałego efektu.

Nasza oferta

W skład naszej oferty wchodzi:
-czyszczenie i dezynfekcja chemiczna sieci wodociągowych
-innowacyjna dezynfekcja za pomocą roztworów nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego
-dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru
-płukanie sieci
-płukanie wodno – powietrzne (hydro-pneumatyczne)
-pobór i badanie wody

Korzyści dla Państwa
-gwarancja skuteczności
-krótkie terminy realizacji
-szybki czas wykonania usługi
-technologia bezpieczna dla materiałów sieci, ludzi i środowiska naturalnego
-oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów

Skontaktuj się z Nami !