Wymiana i regeneracja złóż filtracyjnych

Wymiana złóż filtracyjnych

Złoża filtracyjne to umieszczone w urządzeniu filtrującym aktywne materiały filtracyjne takie jak na przykład piasek kwarcowy lub chalcedonitowy, węgiel, antracyt, dolomit czy zeolity naturalne.

Złoża filtracyjne dzielimy (ze względu na ich zastosowanie) na złoża przeznaczone do filtracji wody i powietrza, wód gruntowych, czy do filtracji wody basenowej. Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym stosowane są w m. in. w odkwaszaniu, odmanganianiu czy odżelazianiu wody. Znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych, stacjach uzdatniania wody, jak również w gospodarstwach domowych.

Złoża filtracyjne z biegiem czasu ulegają wyczerpaniu i zachodzi konieczność ich wymiany lub regeneracji. Należy jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju materiału i jego właściwości – wysokość warstwy złoża, jego ziarnistość, jakości wody, a także samego procesu filtrowania, poszczególne złoża filtracyjne wymienia się lub regeneruje z różną częstotliwością.

Nasza oferta zawiera kompleksową obsługę filtrów otwartych i zamkniętych.

Oferujemy m.in.:
-ocenę jakości złoża filtracyjnego
-dobór i dostawę wszelkiego rodzaju złóż
-wymianę z zastosowaniem technik klasycznych i nowoczesnych
-wymianę drenażu grzybkowego (wymiana i dostawa dysz filtracyjnych)
-czyszczenie i dezynfekcję wnętrza filtrów
-uruchomienie filtra

Regeneracja złóż filtracyjnych w technologii Filter ActiveClean

Regeneracja złóż filtracyjnych In situ jest doskonałą alternatywą dla jego wymiany. Regeneracja złoża połączona z dezynfekcją usuwa osady mineralne i biologiczne. W czasie od 24 do 48 godzin jesteśmy w stanie wykonać kompletną usługę. Przed wykonaniem usługi nasi specjaliści określą, jakiego produktu należy użyć, aby otrzymać najlepsze rezultaty regeneracji oraz doradzą w kwestiach technicznych. Regeneracje złóż można stosować w filtrach otwartych i zamkniętych.

Korzyści dla Państwa

Oferowane przez nas usługi gwarantują utrzymanie właściwej sprawności filtrów, poprawiają ich pracę i optymalizują koszty. Korzystając z Naszych usług otrzymujecie Państwo dostęp do szerokiej oferty i bardzo korzystnej oferty cenowej. Wszystkie usługi wykonujemy z troską o środowisko naturalne zgodnie i z aktualnymi przepisami i normami branżowymi.

Skontaktuj się z Nami !