Jesteś na: Strona główna /  Usługi /  Klienci indywidualni /  dezynfekcja wody

Dbamy o czystą i zdrową wodę dla Twojej rodziny

Oczyszczanie, dezynfekcja i chlorowanie wody pitnej

Konieczność dezynfekcji

Źródłem większości zakażeń bakteriologicznych wody są nieszczelności przydomowych systemów kanalizacyjnych, np. szamb, dołów chłonnych i innych zbiorników, które powodują przenikanie mikroorganizmów, takich jak np. bakterie, pochodzących z odchodów ludzkich i zwierzęcych. Powyższa sytuacja, w połączeniu z nieodpowiednim zabezpieczeniem studni, prowadzi niemal zawsze do bardzo niebezpiecznego skażenia wody.

Wodę pitną najczęściej skażają bakterie grupy coli, Enterokoki, czyli tzw. Paciorkowce kałowe, Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy), Salmonella typhi, czyli tzw. Pałeczka duru brzusznego. Rezerwuary wody pitnej infekują nie tylko bakterie. Mogą być, także zanieczyszczone grzybami, wirusami i pierwotniakami.

Nawet pełne uszczelnienie systemów kanalizacyjnych, zbiorników oraz studni nie gwarantuje odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. W związku z bardzo trudnym utrzymaniem należnego poziomu sterylności wody pitnej pochodzącej ze studni lub zbiorników, niezbędne są zabiegi dezynfekujące oraz oczyszczanie. Termin „dezynfekcja wody” oznacza dezaktywację lub oczyszczanie wody z patogennych mikroorganizmów takich, jak np. wspomniane bakterie coli czy enterokoki. Mówiąc prościej, dezynfekcja i uzdatnianie wody pitnej, to doprowadzenie jej do stanu czystości zgodnego z przeznaczeniem, np. do picia.

Lampy UV

Lampy UV stanowią bardzo nowoczesne i niezwykle praktyczne rozwiązanie w procesie uzdatniania wody pitnej nie tylko w gospodarstwach domowych, w obrębie zbiorników i punktach gastronomicznych, ale również we wszystkich tych miejscach, gdzie obowiązują najwyższe standardy czystości czyli, np. w laboratoriach, gabinetach zabiegowych czy na basenach. Lampy UV charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością działania oraz łatwością obsługi, a zwarta obudowa pozwala na zamontowanie ich w każdej instalacji. A jak działają? Zasada działania lamp UV polega na natychmiastowym niszczeniu (dezynfekcja) mikroorganizmów bytujących w wodzie instalacji i zbiorników, takich, jak np. bakterie coli czy enterokoki, poprzez naświetlanie ich promieniami UV. Promieniowanie jest niewidzialne, a sama dezynfekcja i proces oczyszczania wody przebiega bezsmakowo i bezzapachowo.

Zalety dezynfekcji wody za pomocą lamp UV:
- Łatwość obsługi i montażu w istniejących instalacjach
- Niskie koszty eksploatacji
- Podwyższone bezpieczeństwo pracy
- Brak wpływu na smak i zapach wody
- Brak konieczności używania chemikaliów w wodzie
- Brak produktów ubocznych
- Ciągłość pracy
- Brak oddziaływania korozyjnego na materiały instalacyjne
- Bezpieczeństwo dla środowiska 

Woda studzienna narażona jest na napływanie gleby, która z czasem osiada na ścianach i dnie zbiornika tworząc warstwę mułu, i biofilmu doskonałego dla rozwoju chorobotwórczych bakterii, jak np. enterokoki oraz wirusów. Prowadzi to do obniżenia wydajności studni i jakości wody, aż w konsekwencji potrzebna jest dezynfekcja oraz oczyszczanie wody i doprowadzenie ujęcia do wymaganej czystości.

Chlorowanie podchlorynem sodu

Chlorowanie wody podchlorynem sodu jest jedną z najbardziej popularnych metod stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej z instalacji i zbiorników, polegającej na odpowiednim dozowaniu podchlorynu sodu w wodzie. Zachodzą wówczas reakcje, w wyniku których powstaje jon OCl-. Jon ten jest aktywnym środkiem utleniającym i dezynfekcyjnym. Dawka chloru dla wody o przeciętnych własnościach wynosi 0,3 - 1 mg/dm3. Oczyszczanie poprzez chlorowanie wody to metoda, która pozwala na dezynfekcję wody z m. in. bakterii coli fekalnej znajdującej się w odchodach ludzkich i zwierzęcych, bakterii duru brzusznego występujących w glebie oraz wielu innych bakterii, grzybów, i wirusów.

Dwutlenek chloru

Dwutlenek chloru to reaktywny gaz o selektywnych właściwościach utleniających, stosowany jako alternatywa dla chloru w procesie dezynfekcji wody. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, powodując obumarcie komórek np. bakterii coli czy salmonelli, znajdujących się w wodzie. Z uwagi na swoje cechy, działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje negatywnie na materiały instalacyjne. Również wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów w wodzie wyższa.

Nasza oferta

Oferowane przez nas usługi obejmują zarówno oczyszczanie i dezynfekcję studni, zbiorników i instalacji, uzdatnianie wody pitnej metodą taką, jak chlorowanie wody podchlorynem sodu lub za pomocą dwutlenku węgla, a także odpowiedni dobór, sprzedaż, montaż i obsługę lamp UV.

Korzyści dla Państwa

 

Czysta, wolna od bakterii, wirusów i grzybów woda jest nieocenionym skarbem w każdym gospodarstwie domowym. Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu ofertę, która wychodzi naprzeciw najwyższym normom i standardom w zakresie bezpieczeństwa i czystości pitnej wody.

Wszystkie usługi, takie jak dezynfekcja i oczyszczanie wykonujemy zgodnie z zaleceniem sanepidu, normami branżowymi i przepisami prawa.

 

Skontaktuj się z nami

 

 
 Partnerzy
floran.de
wassermeister.com
uzdatniamywode.pl