czyszczenie instalacji

Odkamienianie rur wodociągowych i instalacji CO

Kamień w instalacjach CO i wodociagowych to potoczne określenie twardych osadów mineralnych gromadzących się na skutek procesów fizykochemicznych. Instalacja CO napełniana jest wodą pochodzącą z sieci wodociągowej, która nie jest zdemineralizowana. Jeśli nie zadbano wcześniej o jej demineralizację, z czasem dochodzi do nadmiernego osadzania się krystalicznych osadów, które obniżają wydajność i mogą uszkodzić poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania. W takiej sytuacji konieczne jest szybkie i profesjonalne usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń poprzez odkamienianie rur. Przyjrzyjmy się bliżej przyczynom powstawania mineralnych osadów i poznajmy najbardziej efektywne metody ich eliminacji. Usuwanie kamienia z instalacji to kluczowy sposób na zachowanie efektywności i najwyższej jakości dostarczanej wody.

Przyczyny osadzania się kamienia w rurach

Główna przyczyna powstawania osadów mineralnych to twardość wody, która zależy przede wszystkim od obecności jonów wapnia i magnezu. Zawarty w wodzie dwutlenek węgla pomaga przekształcić się wapieniom i magnezytom w łatwo rozpuszczalne wodorowęglany wapnia i magnezu, które odpowiadają za tzw. przemijającą twardość wody. Twardość stałą wywołują siarczany oraz chlorki wapnia i magnezu. Obie wartości składają się na ogólną twardość wody. Im twardsza woda, tym więcej powstających osadów mineralnych.

Wpływ kamienia na instalację CO

Kamień powstaje, gdy twarda woda przepływa przez rury. Wapń z czasem krystalizuje się i tworzy kleistą strukturę, z której powstaje osad wapienny. Krystalizacja kamienia na ściankach rur wodociągowych i instalacji CO odpowiada za kilka negatywnych procesów:

  • zmniejsza średnicę przepływu, co skutkuje spadkiem ciśnienia i obniżeniem wydajności.
  • przyspiesza zjawisko korozji podosadowej i ma ujemny wpływ na efektywną pracę zaworów, filtrów i czujników.
  • obniża współczynnik wymiany ciepła, zakłócając tym samym temperaturę grzania i chłodzenia.
  • powoduje powstawanie niebezpiecznych naprężeń wewnątrzmateriałowych, które skutkują obniżeniem odporności i niosą ryzyko pęknięć.

Zjawiskiem, do którego nie należy szczególnie dopuścić jest korozja. W nagromadzonym osadzie wapiennym z czasem osadzają się utlenione cząsteczki żelaza. Jeśli nie zostaną usunięte, mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń elementów instalacji. Osady kamienia stanowią ponadto idealną bazę dla rozwoju bakterii.

Usuwanie kamienia z instalacji CO

Działania zapobiegające powstawaniu osadów mineralnych w rurach sprowadzają się zazwyczaj do eliminacji składników tworzących kamień oraz oddziaływania na strukturę jonów minerałów zawartych w wodzie. Jeśli jednak dojdzie do powstania kamienia, którego objawami są spadek ciśnienia i gorszy przepływ wody, należy go jak najszybciej usunąć. Istnieje kilka skutecznych, profesjonalnych sposób na odkamienianie rur i
usuwanie kamienia z instalacji.

Metody odkamienianie rur

Metody udrażnianie instalacji CO są niezwykle skuteczne, ale bywają inwazyjne i wymuszają niekorzystanie z instalacji w czasie realizacji zadania. Zalicza się do nich kruszenie mechaniczne lub bardziej skuteczne wytrawianie osadów roztworami kwasów. Udrażnianie instalacji CO przy pomocy metody mechanicznej może wymagać rozmontowania poszczególnych elementów instalacji.

Zazwyczaj bardzo skuteczne chemiczne odkamienianie instalacji przeprowadza się jedynie wówczas, gdy jest wyłączona z użytkowania. Bezpieczeństwo i higiena późniejszego użytkowania instalacji wymaga zapewnienia na czas odkamieniania rur odpowiednich – odseparowanych –  warunków, a po jej realizacji dokładnego przepłukania w celu pozbycia się resztek chemikaliów. Przed przeprowadzeniem chemicznego odkamieniania rur należy upewnić się, że wszystkie materiały, z których wykonano instalację są odporne na działanie określonych środków chemicznych.

Realizacja innych sposobów odkamienianie rur trwa zwykle dłużej (od kilku dni do nawet kilkunastu tygodni), ale nie wymaga wyłączenia instalacji z normalnej eksploatacji. Czas skutecznej eliminacji osadów mineralnych zależy od ich grubości, struktury i siły przepływu wody.

Odkamienianie instalacji CO – fakty i mity

Na temat odkamieniania rur można znaleźć wiele informacji i tzw. złotych rad. Niektóre z nich są niebezpieczne i mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.

Popularnym mitem jest opinia, że aby oczyścić instalację CO z kamienia, wystarczy dodać odpowiedni podczyszczacz, który rozpuści cudownie kamień i po kłopocie. Nic bardziej mylnego. Kamień rozpuszcza się wyłącznie w roztworze kwaśnym o określonym pH. Mit mówi, że efektywne usuwanie kamienia w rurach wymaga małej, podręcznej pompki, za pomocą której wprowadza się podczyszczacz do instalacji CO. Niestety, to nie wystarczy żeby odkamienianie instalacji co doszło do skutku. Skuteczne i bezpieczne usuwanie kamienia z rur oraz powstającego podczas procesu udrażniania instalacji CO dwutlenku węgla wymaga zastosowania profesjonalnego agregatu czyszczącego o dużym przepływie i wysokości tłoczenia.

Użyjecie tylko i wyłącznie niewielkiej ilości podczyszczacza, może spowodować odwrotny efekt i przyczynić się jeszcze bardziej do gromadzenia się mineralnych osadów w instalacji. Niestety, są osoby, które wierzą, że podczyszczacz ma uniwersalne zastosowanie i to w zupełności wystarczy. Prawda jest taka, że należy użyć odpowiednio dobranego preparatu, którego ilość uzależniona jest od masy nagromadzonego osadu.

Chemiczne odkamienianie rur grozi rozszczelnieniem

Wspominaliśmy, że przed zastosowaniem odkamieniania chemicznego w celu usuwanie kamienia z rur warto upewnić się, czy wszystkie elementy instalacji są odporne na działanie określonych preparatów. Mimo stosowania nowoczesnych inhibitorów korozji, które gwarantują zachowanie szczelności instalacji, niektórzy wierzą, że podczas czyszczenia chemicznego i tak dojdzie do rozszczelnienia. Nic bardziej błędnego, po to właśnie wynaleziono inhibitory blokujące procesy związane z korozją.

Odkamienianie instalacji CO (nie)tylko w okresie grzewczym

Nieprawdziwe jest również twierdzenie, że odkamienianie instalacji CO możliwe jest tylko i wyłącznie poza sezonem grzewczym. To mit, ponieważ do skutecznego oczyszczenia instalacji i skrócenia czasu całego procesu roztwór czyszczący powinien mieć temperaturę ok. 40-50 stopni Celsjusza. Dlatego jeśli chcemy mieć pewność pozbycia się wszystkich zalegających zanieczyszczeń i osadów, czyszczenie powinno być realizowane w trakcie sezonu grzewczego.

Skontaktuj się z Nami!