Legionella w wodzie, zwalczanie i usuwanie

Legionella – rozwój bakterii w instalacjach wodnych

Bakterie z rodzaju Legionella pneumophobilla występują powszechnie w naturalnym środowisku człowieka, w tym także w wodzie. W sprzyjających warunkach namnażają się w bardzo szybkim tempie, zasiedlając ze szczególnym upodobaniem instalacje wodne i klimatyzacyjne. Wiąże się to z optymalną temperaturą i pH do rozwoju bakterii oraz podatnością tychże instalacji na tworzenie się biofilmu. Intensywny wzrost bakterii Legionella w wodzie przeznaczonej do spożycia (pitnej) stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, którzy z niej korzystają. Rozwojowi baterii sprzyja temperatura wody między 30 a 45 stopni Celsjusza, obecność osadów, glonów, pierwotniaków, ameb, orzęsków, soli żelaza i związków węgla. Bakterie z rodzaju Legionella często zalegają w biofilmie stanowiącym trudną do usunięcia warstwę bakterii, grzybów i osadów nieorganicznych. Szczególnie narażone są miejsca zastoju wody oraz instalacje i urządzenia wodne użytkowane w sposób okresowy. Ze względu na niewielkie rozmiary są w stanie z łatwością dotrzeć do każdego miejsca w instalacji, a tworzone przez nie cysty chronią bakterie przed działaniem środków dezynfekcyjnych obecnych w wodzie.

Legionelloza

Do zakażenia bakterią dochodzi zazwyczaj na skutek wdychania rozpylonych w powietrzu kropel zanieczyszczonej wody. Bakteria po wniknięciu do organizmu atakuje układ oddechowy wywołując chorobę zwaną legionellozą. Choroba ta występuje w kilku postaciach i objawia się kaszlem, gorączką oraz zaburzeniami oddychania. Niekiedy prowadzi do silnego zapalenia płuc, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Większość przypadków infekcji bakteriami z rodzaju Legionella jest związanych z nieodpowiednio eksploatowanymi instalacjami ciepłej wody. Państwowy Zakład Higieny szacuje, że obecność bakterii Legionella można wykryć w niemal 100% instalacji ciepłej wody budynków mieszkalnych i w 30 – 60% instalacji budynków publicznych.

Bezpieczne instalacje

Konieczność dokonywania regularnych badań wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) pod względem obecności bakterii z rodzaju Legionella określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417), oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz innych Rozporządzeń i Ustaw. W Rozporządzeniach tych ustalono zakresy, według których dopuszczalna zawartość mikroorganizmów w wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego wynosi 100 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody, natomiast w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, gdzie przebywają osoby z obniżoną odpornością, pałeczki bakterii z rodzaju Legionella powinny być nieobecne w 1000 ml wody.

Aby uchronić się przed infekcją oraz przykrymi konsekwencjami zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella, należy regularnie monitorować stan czystości mikrobiologicznej instalacji i urządzeń wodnych, prowadzić ich zwalczanie oraz ściśle przestrzegać zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Legionella w wodzie – na czym polega zwalczanie bakterii w instalacjach wodnych?

Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości

Aby sprostać wymaganiom określonym prawem, konieczne jest regularne badanie instalacji pod kątem obecności bakterii z grupy legionella. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne zwalczanie bakterii i wykonanie zabiegu dezynfekcji instalacji. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi zagranicznymi firmami z branży dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) pozwoliły nam na wypracowanie pewnych oraz bezpiecznych rozwiązań, dzięki którym usuwanie bakterii Legionella stało się skuteczne.

Nasza oferta

– badanie wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella
– zwalczanie bakterii – dezynfekcja chemiczna i termiczna skażonej instalacji (szereg metod)
– zabezpieczenie instalacji przed powtórnym zanieczyszczeniem
– system oceny zagrożenia rozwojem bakterii Legionella w instalacji wraz z planem obsługi instalacji
– modernizacje systemów wody w celu ograniczenia rozwoju bakterii Legionella
– audyt zagrożeń
– kontrola i monitoring instalacji

Gwarancja skuteczności

Stosowane przez nas metody pozwalają na skuteczne zwalczanie i wyeliminowanie zagrożenia ze strony bakterii z rodzaju Legionella przy jednoczesnej ochronie instalacji. Gwarantujemy doprowadzenie wody do właściwego stanu oraz zabezpieczenie przed ponownym zanieczyszczeniem. Działamy szybko i skutecznie! W razie nagłej potrzeby jesteśmy u Państwa już w przeciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z Nami !