CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wodociągi stanowią rozbudowaną i skomplikowaną sieć dystrybucji wody. Aby utrzymać odpowiednią jakość wody dużych systemach konieczne jest stosowanie skutecznych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji oraz systematycznego monitoringu stanu higienicznego wody. Sieci wodociągowe w polskich warunkach klimatycznych charakteryzują się dużą awaryjnością.
Często dochodzi do rozszczelnień i pękania przewodów, co wiąże się z niebezpieczeństwem zakażenia instalacji bakteriami chorobotwórczymi lub zanieczyszczeniami o charakterze chemicznym. Awaryjność sieci wodociągowych wiąże się z zastosowanymi materiałami instalacyjnymi. Budowane w latach 60, 70 i 80 – tych, przewody wodociągowe stanowiące większość funkcjonujących obecnie rurociągów, często ulegają awariom. Prowadzi to do pogorszenia jakości przepływającej wody, która ulega wtórnemu zakażeniu mikrobiologicznemu. Coraz częstszym problemem staje się biofilm. Obok konieczności wymiany sieci przesyłowych, związanej z dużymi nakładami finansowymi, utrzymanie dobrej jakości sieci wodociągowych wiąże się z systematycznym czyszczeniem i dezynfekcją rurociągów. W długo nieczyszczonych i nieodkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi intensywnie proces korozji biologicznej prowadzący do powstania niebezpiecznych wżerów. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a jednocześnie tworzą trudne do usunięcia konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory.

Cofnij
 • Siewierz

  Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej w zakładzie produkcyjnym w Siewierzu.

 • Świdwin

  Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej na lotnisku wojskowym w Świdwinie.

 • Czernichów

  Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej w Czernichowie, o długości 35 kilometrów.

   

 • Euro 2012 Polska-Ukraina

  Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej i infrastruktury towarzyszącej na Euro 2012.